Aktivity

2014/2015

Exkurzia jazykovedno-dejepisná a umenovedná  Bratislava a Viedeň v dňoch
12.-15.novembra 2015

Na základe záujmu o túto formu poznávania sa zišlo z prvých a druhých ročníkov a zahraničných študentov  tridsať  žiakov, ktorí mali cieľ poznávanie už spomenutých miest a oblastí s nimi spojených, naprieč  kultúrou všeobecne, nemeckou jazykovou kultúrou, históriou, občianskou náukou i geografiou.
Všetky navštívené miesta a objekty boli starostlivo vyberané tak, aby poskytli žiakom ucelené vizuálne a obsahové informácie dlhodobého charakteru.

Dlhodobosť  informácií sa podporila snímaním kamerou a fotografickým aparátom.
Úspech exkurzie, radosť z videného, zážitkov sa prezentoval už na záver exkurzie spoločným programovým pásmom spevu, tanca a hovoreného slova.

Exkuzné putovanie sa ukončilo na Historicko-jazykovednom a umeleckom popoludní, dňa  27.novembra 2011 o 15.hodine v triede I.A


Výstava SNP (Nepovinná výstava)

Študenti 3.B a 2.A sa v rámci predmetu Umenie a kultúra zúčastnili na výstave SNP (Nepovinná výstava), ktorá bolo inštalovaná v Kuntshalle.

(fotky)

   
 


Predchádzajúce roky

Dňa 7. decembra 2011 žiaci 2.C triedy pod vedením p. prof. Muchovej navštívili v rámci vyučovacieho predmetu Umenie a kultúra Východoslovenskú galériu sídliacu na Hlavnej ulici v Košiciach. Cieľom tejto návštevy bolo spoznanie a vnímanie umenia okolo nás. Pracovníčky galérie si pre žiakov pripravili zaujímavý program. Prezentáciu o umení a tvorivé dielne, na ktorých v tme hľadali detaily obrazov, skladali puzzle, či maľovali obraz podľa vlastnej fantázie. Posledným bodom programu bola výstava Jána Hanáka. Žiakom sa v galérii páčilo a odchádzali obohatení o nové zážitky, vedomosti a skúsenosti.  (Zuzana Ballová,  II.C)

(fotky)


 

                                                        

  Prvého októbra v noci, deň pred Medzinárodným maratónom mieru, košické ulice oživila výstava moderného umenia, Biela noc. Svetelné, výtvarné a zvukové inštalácie vysvietili mesto a noc sa tak stala bielou. Cieľom renomovaného európskeho projektu, ktorý vznikol v Paríži, bolo predviesť záujemcom súčasné umenie v netradičných priestoroch a nezvyčajnom čase, v európskom hlavnom meste kultúry 2013. Tridsať exponátov si bolo možné prezrieť v uliciach v centre Košíc, ale aj v galériách a parkoch od 19:00 do 02:00 ráno. Druhý ročník akcie v Košiciach sa stretol s veľkou spokojnosťou návštevníkov, ktorých sa zúčastnilo približne 50 000. Inštalácie umelcov im prezentovalo asi 130 dobrovoľníkov, značné percento z nich tvorili práve Poštováci. Ich prácu si nevedeli vynachváliť ani  samotní vystavujúci. „Dobrovoľníci boli neuveriteľní. Ľuďom bez prestania vysvetľovali a rozprávali o diele, robili show. Takých oduševnených dobrovoľníkov nemajú ani v Paríži,“ zhodli sa v názore francúzska umelkyňa Catherine Langlade a Mexičan Miguel Chevalier.  
 Košice sa teda predviedli v najlepšom svetle a sú pripravené popasovať sa s vážnou úlohou, ktorá ich v roku 2013 čaká.
                                                                                                                                                         (Floriánová Lucia, 2.A)

(fotky)