Úspechy študentov v predmete občianska náuka2023/2024

Lucia Gečanová

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda sociálnej antropológie.

Matej Šoltés

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Tomáš Semanič

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Medzinárodná filozofická olympiáda.


2022/2023

Matej Šoltés

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Matej Šoltés

~ 12. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Patrik Sremaňák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda sociálnej antropológie.


2021/2022

Matej Šoltés

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda kritického myslenia.

Matej Šoltés

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda kritického myslenia v kategórii 1. kategória.

Nicolas Popovič

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.


2020/2021

Ivana Zuskárová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže High school business challenge .

Lucia Koľveková

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Esejistická súťaž - Akú hodnotu má zdravie?.

Marek Kuruc

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže High school business challenge .

Marína Hluchá

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Esejistická súťaž - Akú hodnotu má zdravie?.

Sofia Kuliková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže High school business challenge .

Sonia Sabovčíková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže High school business challenge .

Viktória Hromčová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže High school business challenge .

Zuzana Prachárová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže High school business challenge .


2019/2020

Karin Spišáková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Karin Spišáková

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Esejistická súťaž - Demokracia.

Karin Spišáková

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Sofia 2020 - esejistická súťaž.

Lucia Koľveková

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.


2018/2019

Dominik Kopčak

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.

Martin Budjač

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.

Slávka Uhríková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.

Šimon Juhás

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.


2017/2018

Tímea Zvoláneková

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Tímea Zvoláneková

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv - esejistická časť v kategórii Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet .


2016/2017

Matej Dubinský

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.


2015/2016

Ján Hradický

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Ján Hradický

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv - esejistická časť.


2014/2015

Ján Hradický

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.


2013/2014

Anton Gromóczki

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.