Úspechy študentov v predmete občianska náuka2018/2019

Dominik Kopčak

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Filozofická olympiáda.

Martin Budjač

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.

Slávka Uhríková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.

Šimon Juhás

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Filozofická olympiáda.


2017/2018

Tímea Zvoláneková

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Tímea Zvoláneková

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv - esejistická časť v kategórii Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet .


2016/2017

Matej Dubinský

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.


2015/2016

Ján Hradický

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.

Ján Hradický

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv - esejistická časť.


2014/2015

Ján Hradický

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.


2013/2014

Anton Gromóczki

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda ľudských práv.