Súťaže, besedy a iné aktivity

17. december 2020 - online beseda s právnou čakateľkou prokuratúry na seminári z občianskej náuky

30. november 2020 - školské kolo Olympiády ľudských práv, do krajského kola postupuje Jozef Takács. Blahoželáme!

14. september 2020 - hodina OBN so školskou psychologičkou - hosť hodiny na tému Psychické procesy (III. C)

6. február 2020 - krajské kolo Olympiády ľudských práv - Karin Spišáková získala 1. miesto

8. február 2018 - krajské kolo Olympiády ľudských práv Tímea Zvoláneková získala 8. miesto a postupuje na celoslovenské kolo

4. december 2017 - školské kolo Olympiády ľudských práv, do krajského kola postupuje Tímea Zvoláneková. Blahoželáme!

12. apríl 2017 - komentovaná prehliadka synagógy na Puškinovej ulici na seminári z občianskej náuky

8. február 2017 - krajské kolo Olympiády ľudských práv Matej Dubinský získal 7. miesto a postupuje na celoslovenské kolo

23. január 2017 - beseda o práve s advokátkou na seminári z občianskej náuky

9. december 2016 - školské kolo Olympiády ľudských práv