Novinky v predmete občianska náuka

10 MÁJ 2018
Olympiáda ľudských práv - foto

Olympiáda ľudských práv(foto)

Dňa 10. 5. 2018 prijal prezident Andrej Kiska finalistov celoštátneho kola 20. ročníka Olympiády ľudských práv. Medzi prijatými finalistami bola aj naša žiačka Tímea Zvoláneková (IV. D). Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca organizátori a podporovatelia súťaže, ale aj učitelia, ktorí študentov pripravovali.