13 MÁJ 2013

Diecézne kolo Biblickej olympiády

Po postupe z okresného kola biblickej olympiády sa družstvo v rovnakom zložení, Michaela Kolcunová (III.C), Eva Semanová (II.D) a Ján Kyjovský (II.D), zúčastnilo diecézneho kola biblickej olypiády, ktoré sa konalo 17. apríla 2013

Diecézne kolo Biblickej olympiády - foto

Radosť z postupu sa príchodom do zasadačky Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu pomaly menila na stres. Náš tím mal za úlohu zmerať si sily s 12 strednými školami košickej arcidiecézy. Do poslednej minúty sme využili čas na posledné spoločné preopakovanie si dôležitých biblických udalostí a údajov, aby sme v šiestich súťažných kolách obstáli čo najlepšie. Naša snaha bola ocenená veľmi pekným 4.miestom a na záver prof. Leščinský, predseda poroty dodal, že všetci sme víťazi, pretože sme čítali také majstrovské dielo, akým je Sväté písmo.
Ján Kyjovský, II.D