26 MAR 2013

Biblická olympiáda

Dňa 22. marca 2013 sme sa ako trojčlenný tím v zložení Michaela Kolcunová (III.C), Eva Semanová (II.D) a Ján Kyjovský (II.D) zúčastnili okresného kola biblickej olympiády v CVČ Domino.

Biblická olympiáda - foto

Tohto roku sa účastníci súťaže mali bližšie pozrieť na dve knihy starého zákona, a to Prvú knihu kráľov a knihu  Rút. Z nového zákona to bolo evanjelium podľa Matúša. V piatich súťažných kolách sme si v piatok merali sily s ďalšími tímami z ôsmych stredných škôl okresu Košice I. Do tretieho kola náš tím zaostával o 4 body, ale nestrácali sme nádej, a tak do posledného kola sme predbehli všetky školy a získali sme 1. miesto. Postupujeme do diecézneho (krajského) kola biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční  17. 04. 2013.

Ján Kyjovský, II.D