Súťaže

Geografická olympiáda

Študenti môžu súťažiť v kategóriach A, B, C, D a Z. Okrem kategórie Z, je vo všetkých kategóriach potrebné vypracovať prácu na danú tému. ( Michaela Kolcunová 1.C Národné parky Chorvátska - prezentácia

Stredoškolská odborná činnosť


IGEO mojimi očami - povedala účastníčka  medzinárodnej olympiády v Austrálii Dovicova.

         Zúčastnila som sa medzinárodného kola geografickej olympiády v queenslandskej metropole, v nádhernom meste Brisbane. Cesta bola veľmi dlhá a únavná, ale stála za to. Mali sme niekoľko hodinovú prestávku v meste Dubai, kde sme spoznali kúsoček arabského veľkomesta.
         Po zdĺhavej ceste sme skoro ráno dorazili do Austrálie. Z letiska sme sa presunuli do ubytovne, do Strednej chlapčenskej katolíckej školy, ktorá bola situovaná v blízkosti centra Brisbane. Prostredie bolo prekrásne a aj súťažiaci a organizátori boli skvelí ľudia.      
         Na nasledujúci deň sa začalo testovanie. Súťažné testy boli odlišné od bežných testov v školách. Úlohy boli stavané na podkladových materiáloch a na vedomostiach a skúsenostiach súťažiacich. Testy mali niekoľko častí. Najprv sme písali vedomostný test, potom nasledovala práca v teréne, ktorá bola zakončená testom, kde sme mali nakresliť mapu využitia zeme a  vekovú pyramídu obyvateľstva. V ďalšej časti testovania sa nadviazalo na test z práce v teréne a našou úlohou bolo písanie esejí na základe našich poznatkov a materiálov, ktoré nám boli dodané. Poslednou časťou bol multimediálny kvíz, čiže testovanie formou otázok s výberom odpovede. Toto prebiehalo spoločne v jednej miestnosti, kde bola spustená prezentácia a otázky boli časovo ohraničené.  
         Okrem testovania sme mali možnosť spoznávať Austráliu. Navštívili sme dažďový prales v Národnom parku Maiala, Fleays Wildlife Park, kde sme videli množstvo živočíchov typických pre Austráliu, ďalej sme si mohli zaplávať si v Tichom oceáne v meste Gold Coast a takisto bolo niekoľko príležitostí na spoznávanie samotného mesta Brisbane. Prostredníctvom športového podujatia sme spoznali austrálsky futbal, keď sme navštívili zápas na obrovskom štadióne The Gabba.       
         Našou úlohou bolo aj odprezentovať Slovensko po kultúrnej a geografickej stránke. V našej kultúrnej prezentácii sme ostatným krajinám ponúkli ukážku krásu nášho folklóru a potom sme si spoločne zatancovali. V geografickej prezentácii sme ukázali video s pamiatkami UNESCO, čo ocenili všetci prítomní, hlavne tí, ktorí Slovensko nepoznali. Prostredníctvom týchto prezentácií sme spoznali aj ostatné súťažiace krajiny. Voľný čas sme trávili v spoločnosti ostatných súťažiacich, s niektorými sme sa spriatelili a sme v kontakte dodnes.     
         Celá súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná a na vysokej úrovni. Organizátori boli ústretoví, ochotní pomôcť a veľmi milí. Táto súťaž vo mne zanechala nielen kopec zážitkov a spomienok, ale aj kopec nenahraditeľných a nezaplatiteľných skúseností. Aj výlet, ktorí nám potom zorganizovali naši tím lídri bol úžasný. Bližšie sme spoznali Austráliu, videli sme množstvo krásnych miest a zažili kopec dobrodružstiev.
Michaela Dovicová
  

IGEO from my point of view

I was a participant of the International Geography Olympiad in the Queensland metropolis, in the wonderful city of Brisbane. The flight was very tiring but it was worth. We stopped for a night in Dubai where we got to know this Arabic city a bit.
After a long journey, we reached Australia in the early morning. Then we moved to our boarding house in the Brisbane Grammar School which is near the centre of Brisbane. The surrounding was beautiful and the organizators and teams were really nice people.
         The following day, the testing started. Tasks in those tests were completely different as we are used to at schools in Slovakia. Tasks were based on the given sources and our knowledge and skills. There were several parts. First of all, we had a normal three-hour-test, then, fieldwork and another test where we were supposed to draw a land use map and age-sex pyramid of population. Next part was based on the fieldwork test and we had to write several essays according to the information we obtained during the fieldwork and our knowledge as well. The last part was a multimedia test, so questions with the multiple choice. It was held in one huge class where the presentation was played and there was a time limit for each question.
         We also got an opportunity to get to know Australia. We visited rainforest in the Maiala National Park, Fleays Wildlife Park where we could get in contact with the typical Australian animals, then we could swim in the Pacific Ocean in the Gold Coast City and also we had many chances to see Brisbane itself. We got to know the special type of football, Australian football, when we went to The Gabba stadium.
         However, our task was also to present Slovakia in a cultural and geographical way. We showed the beauty of our folk dance and we taught others few steps in our cultural presentation. In the geographical one, we used the UNESCO heritage video which was appreciated by others who had never been to Slovakia. Thanks to those presentations, we got to know other countries. Usually, we spent our free time with other participants so we made some friends and contacts for future.
         The whole competition was organized very well. The organizators we very helpful, nice and kind. I have many experiences from this competition and also many unforgettable memories. The trip organized by our team leaders, which was planned right after the competition, was absolutely perfect. We went to the North from Brisbane to see many wonderful places which was very adventurous for all of us, the top 4 students in Geography in Slovakia.