Podujatia

Dňa 27. septembra 2011 sme zorganizovali exkurziu do Vysokých Tatier "Environmentálne problémy národných parkov". Exkruzie sa zúčastnilo 41 žiakov biologického a geografického seminára.


 
Rok 2011 -  v rámci Dňa Zeme - Týždeň environmentálnych podujatí:
  1. Meranie ekologickej stopy
  2. Zber papiera a bateriek
  3. Besedy o ochrane prírody
  4. Súťaž o najkrajšiu environástenku
  5. Zelení a žltí