29 MAR 2023

Geografická olympiáda

Naši žiaci opäť úspešne reprezentovali našu školu v Geografickej olympiáde v kategóriách A, B, Z. Zo školského kola, ktoré prebehlo online 17.2.2023 postúpilo do krajského kola 31 žiakov.

Geografická olympiáda - foto

V piatok, 24.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy v kategóriách A, B a Z. Prebehlo prezenčne v priestoroch Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 V kategória A  nás veľmi úspešne  reprezentovali  4 žiaci , ktorí sa umiestnili :
1. miesto: Tomáš Semanič (2.D)  s prácou na tému „Prírodné bariéry a ich vplyv na tvorbu hraníc“
2. miesto: Matej Kundrík (3.A)  s prácou na tému „Konflikty v regióne Južnej Ázie (modelový región Kašmír)“
3. miesto: Daniel Demko (3.A)  s prácou na tému „Historicko-geografický vývoj Vietnamu“
6. miesto: Alexandra Kopčíková (2.E) s prácou na tému „Vybrané geografické aspekty Kambodže“

V kategória B nás veľmi úspešne  reprezentovali  2 žiačky , ktoré sa umiestnili :

  1. miesto: Stanislava Urbanová (2.E)  s prácou na tému „Najkrajšie mestá Slovenska podľa instagramových profilov“
  1. miesto: Natália Čeľovská (2.A)  s prácou na tému „Najkrajšie mestá východného Slovenska na instagramových profiloch“


V kategória Z sa zúčastnilo  24 žiakov  gymnázia, kde 3 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi a 3  postúpili na celoslovenské kolo
2. miesto: Tomáš Kubrický (2.A) 
3. miesto: Kristóf Cseh (3.A)
5.  miesto: Peter Varga (2.A)

Všetkým blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom finále !!!
Ďakujeme !