03 MÁJ 2023

Celoslovenské kolo - Geografická olympiáda

V termíne 28.4.2023 - 30.4.2023 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Geografickej olympiády. Naši žiaci sa už tradične nestratili, stali sa víťazmi a postúpili do užšieho výberu na medzinárodnú geografickú olympiádu iGeo v Indonézii.

Celoslovenské kolo - Geografická olympiáda - foto

V kategórii A vyhral Matej Kundrík (3.A) tesne nasledovaný na druhom mieste Tomášom Semaničom (2.D).
V kategórii B sa stala úspešnou riešiteľkou so ziskom 11. pozície Stanka Urbanová (2.E). V kategórii Z obsadil výborné 9.miesto Tomáš Kubrický (2.A) a tiež sa stal úspešným riešiteľom.
Matej Kundrík získal zároveň ocenenie dekanom Prírodovedeckej fakulty UK. 
Z nášho gymnázia sa užšieho výberu zúčastnia Matej Kundrík a Tomáš Semanič, ktorí v celkovom hodnotení všetkých súťažiacich obsadili 1. a 3.miesto. Srdečne blahoželáme.