19 SEP 2022

Projektová exkurzia v 3. ročníku(foto)

V termíne od 16. - 18. septembra sa žiaci 3. ročníka zúčastnili projektovej exkurzie zameranej na geologickú a geomorfologickú stavbu Slovenska . Exkurzia sa vydarila, žiaci spoznali zaujímavé miesta Slovenska, získali nové vedomosti a priniesli si veľa zážitkov.

Projektová exkurzia v 3. ročníku - foto

Prvý deň sme vystúpili na Turniansky hrad kde sme  pozorovali krasové formy reliéfu a svojou troškou piesku vyneseného na hradný vrch sme  prispeli k obnove hradu. Nasledujúci deň  naše kroky viedli na Šomošku, kde sme obdivovali čadičový vodopád a faunu a flóru Cérovej vrchoviny a hrad Halič. Celú exkurziu sme zakončili v Bani Bartolomej v Banskej Štiavnici a prehliadkou tohto stredovekého mesta. Tešíme sa na ďalšie exkurzie, ktoré nás obohatia nielen o vedomosti ale aj o zážitky a skúsenosti.

Exkurzia pre žiakov 3. ročníka v rámci projektu GYMPOS - učením k sebarealizácii. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.