02 MÁJ 2022

Finále GEO

Študenti Poštovej opäť dokázali Slovensku, že sú najlepší a v celoslovenskom kole Geografickej olympiády vyhrali všetky tri prvé miesta v jednotlivých kategóriách " A, B, Z ". Blahoželáme a sme hrdí, že máme takýchto žiakov !

Finále GEO - foto
kategória A
1. Peter Obšatník (4.C)   - zároveň 2. najúspešnejší riešiteľ CSK
4. Matej Kundrík (3.C)     - úspešný riešiteľ
                                           - postup do užšieho výberu na medzinárodné kolo (9 adeptov)
 
kategória B
1. Monika Horňáková (2.B)
 
kategória Z
1. Adam Čabrák (4.A) - zároveň najúspešnejší riešiteľ CSK
                                    - postup do užšieho výberu na medzinárodné kolo (9 adeptov)
12. Filip Kmec (3.C)   - úspešný riešiteľ (z 29 súťažiacich)