27 APR 2021

Geografická olympiáda

Dňa 24. apríla 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov a súťažili sme v kategóriách A, B, C. Petrovi Obšatníkovi /III.C/ sa podarilo obhájiť prvé miesto v kategórii B

Geografická olympiáda  - foto

Natália Martonová / II.C / -  5. miesto v kategórii A.
Adam Čabrák / III. A / - 4. miesto, Matúš Vysoký / III.A / - 6. miesto v kategórii Z.
Marek Kuruc / IV.A /, Kamil Kaszycki / IV.A /, Martin Kánássy / IV.A /, Diana Csizmarová /III.C/,
Martin Roháč / III. C / sa stali úspešnými riešiteľmi.
Všetkým učastníkom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.