02 DEC 2019

Medzinárodná konferencia RM@Schools(foto)

V dňoch 4.-8.11.2019 sa zúčastnili medzinárodnej konferencie RM@Schools v Bologni, na ktorú sa dostali vďaka prvenstvu na súťaži V4 Raw Materials AMBASSADOR v Budapešti.

Medzinárodná konferencia RM@Schools - foto

Naši žiaci spoznali vďaka zapojeniu do tohto projektu krásy historického mesta Bologna a porovnali si svoje znalosti a skúsenosti z oblasti využitia nerastných zdrojov a ich perspektívy v budúcnosti. Tešíme sa, že v podobných projektoch s FBERG pokračujeme aj v tomto školskom roku.