28 JAN 2024

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie A

V dňoch 24. - 25. januára 2024 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konal ďalší ročník Chemickej olympiády kategórie A. Naši študenti opäť bojovali o čo najlepší výsledok.

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie A - foto
V konkurencii 14 súťažiacich z celého kraja našu školu reprezentovali Klaudia Sýkorová a Pavol Alexander Komloš zo IV.A a Martin Horčík z III.C. Martin obsadil veľmi pekné 5. miesto, Pavol sa umiestnil na 3. mieste a Klaudia suverénne zvíťazila a umiestnila sa na 1. mieste nie len v krajskom, ale aj celoslovenskom meradle s najvyšším bodovým ziskom zo všetkých krajov. Keďže dosiahla najlepší výsledok, je pozvaná nie len na slovenské celoštátne kolo, ale bude reprezentovať Slovensko aj na celoštátnom kole v Českej republike. Koná sa už teraz v dňoch 29.1. - 1.2., tak jej držíme palce a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!