13 MAR 2024

Exkurzia Duslo Strážske, a.s.(foto)

Dňa 13.3.2024 sa študenti Seminára z chémie zúčastnili chemickej exkurzie v prevádzke Duslo Strážske, a.s., kde mali možnosť vidieť moderné technológie výroby kyseliny dusičnej a umelých hnojív.

Exkurzia Duslo Strážske, a.s. - foto

V podniku vyrábajú zriedenú kyselinu dusičnú (w = 53 - 54%) a umelé hnojivá, konkrétne dusičnan vápenatý a dusičnan amónny ako vedľajší produkt. Vyrobené hnojivá putujú do 95 krajín sveta, kde sa využívajú prevažne na prípravu živných roztokov pre hydroponické pestovanie zeleniny, ktorú nájdeme aj na pultoch našich obchodných reťazcov. So spotrebou približne 100 ton vápenca denne, produkciou 210 ton vápenatého liadku denne a zhruba 70 000 ton ročne patria k najvýznamnejším výrobcom týchto surovín v strednej Európe. Spolu so svojou materskou firmou v Šali spotrebujú 11 % celkovej ročnej dodávky zemného plynu na Slovensko.
Pod vysoko profesionálnym vedením zanietených zamestnancov firmy mali naši žiaci možnosť nie len vstrebávať tieto informácie, ale aj klásť otázky a nazrieť do laboratórií, kde prebieha kontrola kvality výroby a analytická chémia v praxi. Ďakujeme zamestnancom za zaujímavé sprevádzanie a veríme, že sa žiakom páčil aj tento pohľad na chémiu vo výrobnej praxi!