22 MÁJ 2023

Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C

Vo štvrtok 18. mája 2023 sa konalo na ÚCHV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C. Táto kategória zavŕšila v tomto školskom roku ďalšiu, už 59. sezónu Chemickej olympiády.

Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C - foto
Naši žiaci tu boli opäť úspešní. Do krajského kola bolo pozvaných 5 našich žiakov, všetci boli úspešnými riešiteľmi: na 1. mieste sa umiestnil Matej Kočík z I.A, na 3. mieste Adam Ilčík opäť z I.A, 5. miesto obsadil Filip Krokavec (I.A), 7. miesto Šimon Stripaj (I.B) a 11. miesto Alžbeta Haňová (I.A). K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách vyššej kategórie!