17 APR 2023

Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B

Uplynulý týždeň dňa 13. apríla 2023 sa na pôde PF UPJŠ uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B. Naši mladí chemici opäť nesklamali.

Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B - foto

Školu reprezentovalo 5 súťažiacich, pričom všetci boli úspešní riešitelia. V konkurencii 24 súperov Martin Horčík z II.C suverénne obhájil prvenstvo so ziskom 100% bodov (!), 2. miesto získal Tomáš Kubrický z II.A, 6. miesto si vybojoval Vladimír Slanina a 9. miesto Dominik Marton opäť z II.A. Päticu uzatvára Lucia Gečanová z II.D, ktorá sa umiestnila na peknom 13. mieste. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa chemického entuziazmu do ďalších kôl a kategórií CHO.