14 MAR 2023

Energetika v doprave a športe(foto)

Dňa 14. marca 2023 sa uskutočnila prednáška s Prof. Ing. Tomášom Brestovičom, PhD., prodekanom Strojníckej fakulty TU v Košiciach na tému Energetika v doprave a športe. Zúčastnili sa jej žiaci II.C, II.D a II.E.

Energetika v doprave a športe - foto

Pán profesor sa už 16 rokov venuje výskumu a vývoju v oblasti vodíkových technológií s orientáciou na uskladnenie, kompresiu a separáciu vodíka. Je spoluautorom prvého Slovenského nízkotlakového vodíkového autobusu na vodíkový pohon, metalhydridového kompresora a modelu hybridného vodíkového automobilu. Všetky tieto svoje poznatky a skúsenosti pretavil do veľmi zaujímavej prednášky, ktorá obohatila všetkých poslucháčov.
Ďakujeme.