30 JAN 2023

Chemická olympiáda kategórie A

Dňa 25. - 26. januára 2023 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A, ktorou sa už tradične začína chemická olympijská sezóna.

Chemická olympiáda kategórie A - foto

Aj v tomto, v poradí už 59. ročníku mala naša škola opäť svoje zastúpenie. Reprezentovali nás Klaudia Sýkorová z III.A, ktorá získala 2. miesto a Pavol Alexander Komloš, taktiež z III.A sa umiestnil na 5. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu!