13 MAR 2023

Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A

V dňoch 1. - 4. marca 2023 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ konalo už celoštátne kolo Chemickej olympiády najvyššej kategórie, kategórie A. Aj na tejto úrovni naši žiaci zožali mimoriadne úspechy.

Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A - foto

Súťaž pozostávala z náročnej teoretickej aj praktickej časti, naši reprezentanti Klaudia Sýkorová a Pavol Alexander Komloš z III.A sa toho však nezľakli a s konkurenciou z celého Slovenska sa popasovali s nasledovným výsledkom: Klaudia Sýkorová sa umiestnila na 2. mieste s tesným bodovým rozdielom za víťazom a Pavol Alexander Komloš bol úspešným riešiteľom na 19. mieste z 33 súťažiacich. Klaudia postupuje aj do výberových sústredení na medzinárodné kolo CHO. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom postupe!