21 JÚN 2022

Chemická olympiáda kategórie C

Dňa 12. mája 2022 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C. Ani v tejto kategórii naši žiaci opäť nesklamali.

Chemická olympiáda kategórie C  - foto

Na 1. mieste sa umiestnil Martin Horčík z I.C, na 2. mieste Tomáš Kubrický z I. A, na 3. mieste Ján Vereb opäť z I.C. Úspešnými riešiteľmi boli aj Vladimír Slanina (I.A), Lucia Gečanová (I.D) a Matúš Handžák (I.C). Blahoželáme im k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!