20 APR 2022

Chemická olympiáda kategórie B

Dňa 7. apríla 2022 sa na pôde PF UPJŠ konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B. Naši žiaci sa už tradične tejto súťaže opäť zúčastnili a obsadili popredné miesta v celkovom rebríčku súťažiacich z celého kraja.

Chemická olympiáda kategórie B - foto

Prvé štyri miesta výsledkovej listiny obsadili v poradí: Klaudia Sýkorová, Patrik Stercz, Matej KundríkPavol Alexander Komloš, na 6. mieste sa umiestnil Tomáš Lengyel; všetci z II.A. Vynikajúci výsledok dosiahli tak v teoretickej, ako aj praktickej časti súťaže. K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme a veríme, že im nadšenie pre chémiu vydrží aj do ďalších školských rokov vo vyššej kategórii Chemickej olympiády.