Oznamy z roku 2016

21 DEC 2016

Vianočné prázdniny v školskom roku 2016/2017 budú trvať od 23. decembra 2016 (piatok) do 5. januára 2017 (štvrtok)

Školské vyučovanie sa začne v pondelok 9. januára 2017.


14 DEC 2016

Pozrite si prezentáciu partnerských škôl v eTwinning projekte Famous Idea - Great Discovery - Present Benefit na https://twinspace.etwinning.net/27262/pages/page/168175.


13 DEC 2016

Vo štvrtok a v piatok (15.-16.12.) sa už tradične na našej škole bude konať zbierka pre krízové centrum. Týmto by sme chceli poprosiť všetkých študentov aj profesorov, ktorí majú záujem podporiť deti a ich rodičov v núdzi, aby priniesli oblečenie, hračky, kozmetiku, knihy, školské potreby, obuv a iné.  Túto zbierku môžete podporiť aj finančne. Nájdete nás vo vestibule školy.


13 DEC 2016

Milí rodičia, vo štvrtok 15.12.2016 vás srdečne pozývame počas rodičovského združenia aj na 4. ročník Poštováckej Vianočnej burzy. Ponúkneme vám drobné darčeky vyrobené našimi študentmi a učiteľmi za dobré ceny a tiež si budete môcť pochutnať na výborných koláčoch za 0,20€. Výťažok z burzy venujeme opäť neziskovej organizácii Svetielko pomoci, s ktorou dlhodobo spolupracujeme. Minulý rok ste nám pomohli získať 360€, veríme, že tento rok bude tiež úspešný. Okrem získaných informácií si tak určite užijete aj príjemnú predvianočnú atmosféru a pomôžete dobrej veci. Tešíme sa na vás :)


09 DEC 2016

ERASMUS+ Euconnectour projekt
Hlasujte za najkrajšie logo!

Pozývame vás do vestibulu školy dňa 12. a 13. decembra 2016 počas veľkej prestávky, kde môžete hlasovať za najkrajšie logo pre náš projekt. Tešíme sa na vás! 


08 DEC 2016

Vážení rodičia, pozývame Vás na informačno-konzultačné stretnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15. decembra 2016 v čase od 16.00 hod. do 17.30 hod. v budove školy (konzultácie s vyučujúcimi a prehliadka odborných učební).


18 NOV 2016

Zakladateľ a  dlhoročný CEO firmy Websupport, IT osobnosť roka 2015, aktívny člen združenia Slovensko.digital, nadšenec do triatlonu, úspešný podnikateľ a v poslednej dobe aj spisovateľ Michal Truban bude mať na našom gymnáziu 21.11. 2016 o 15:00 prednášku. Témou bude jeho podnikateľská cesta a aktivity. Vstup je voľný pre všetkých záujemcov z našej školy. Prednáška sa uskutoční v III.C.


09 NOV 2016

Gymnázium, Poštová 9, Košice organizuje výmenný pobyt pre žiakov 2. a 3. ročníka v spolupráci so školou Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferrais" v talianskom meste Turín. Ide o školu rovnakého typu s bilingválnou výučbou (taliansky jazyk – anglický jazyk), ktorá je orientovaná na vzdelávanie cudzích jazykov, matematiky a prírodovedných predmetov. Škola je naším partnerom v projekte programu Erasmus+. Viac informácií a prihláška na stiahnutie (pdf). 


08 NOV 2016

Zapojte sa do prieskumu čitateľskej gramotnosti v rámci projektu Erasmus+ 2016-1-HR01-KA201-022159 vyplnením dotazníka na http://bit.ly/2fQq5Tk.


04 NOV 2016

V pondelok 7.11. 2016 sa uskutočnia voľby do Žiackej školskej rady.
Prebiehať budú nasledovne:
Žiaci prvého až tretieho ročníka volia 3 kandidátov v ich ročníku. Štvrtáci majú možnosť zvoliť 3 kandidátov z každého ročníka. Členmi ŽŠR sa stanú študenti s najvyšším počtom hlasov (4 prváci, 4 druháci a 3 tretiaci).


25 OKT 2016

Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila ďalší ročník "Ceny Bronislavy Müllerové" a programu "Přírodovědná stipendia Husovy nadace" určeného žiakom ČR a SR maturujúcim v tomto školskom roku, ktorí sú prijatí na univerzitné štúdium programov matematiky, fyziky, chémie, biológie alebo medicíny. Podmienky pre získanie ceny a udelenie štipendia sú dostupné na www.vnjh.cz.


25 OKT 2016

Minister obrany SR vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže na tému: Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe "lajkov"..., ktorej pravidlá nájdete na www.mosr.sk.


21 OKT 2016

V piatok 18.11.2016 sa uskutoční exkurzia "Košice - IT mesto" určená pre žiakov 1. a 2. ročníka. Registrácia do 27.10.2016 na https://goo.gl/forms/PyowfkEfXHJpBsI13.


21 OKT 2016

Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje súťaž "Nájdi v sebe inovatívneho ekonóma" s tohtoročnou témou „Inovatívne formy zamestnávania mladých ľudí na lokálnom trhu práce“. Súťaž je určená pre 2-4 členné tímy žiakov, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti ako i o uplatnenie sa po ukončení štúdia. Uzávierka súťaže: 16.12.2016. Viac info: http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/oznamy-a-aktivity.


17 OKT 2016

Pozývame vás na šachový turnaj v zrýchlenom šachu, ktorý sa uskutoční 25.10.2016 o 15.00 h. v učebni II.C. Turnaj je vhodnou prípravou na krajské majstrovstvá, preto ho odporúčame všetkým, ktorí by radi hrali šach súťažne. Prosíme záujemcov, aby sa na turnaj zapísali u p.p. Kolesára alebo vo IV.A u Pavla Drotára.


14 OKT 2016

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach vyhlásila autorskú súťaž Ars Šafarikiana 2017 v literárnej a žurnalistickej tvorbe pre žiakov maturitných ročníkov (viac info tu).


13 OKT 2016

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 20. októbra 2016 o 16.30 hodine v budove školy.


10 OKT 2016

SOIT v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ organizuje OSS víkend. Vyhraďte si dni 22.10. - 23.10. pre otvorené technológie, slobodný software, hardware, maker comunity a open government. Program podujatia je dostupný na http://ossvikend.sk/.


06 OKT 2016

Dňa 11.10 2016 sa v priestoroch Domu umenia uskutoční Imatrikulácia prvákov. Lístky sú v predaji u členov žiackej rady.


04 OKT 2016

Prvé stretnutie krúžku "Programovanie webových stránok" bude vo štvrtok v učebni IF1 hneď po 7. hodine.


30 SEP 2016

Zaujali vás zážitky alebo foto zo súťaže Land Rover 4x4 in Schools? Osobné stretnutie s Paľom, Zolim, Kubom, Jurom, Mišom a Ádámom zo IV.A je ešte pôsobivejšie :).


30 SEP 2016

Spoločnosť ELCT, s.r.o. organizuje Android Akadémiu, vzdelávaciu aktivitu určenú budúcim programátorom aplikácií pre Android. Viac informácií na plagáte (pdf) alebo na  http://elct.sk/novinky/android-akademia-20162017/.


30 SEP 2016


Pozývame vás na festival vedy Európska noc výskumníkov 2016, ktorý sa uskutoční v piatok 30. septembra 2016. Viac o programe a sprievodných aktivitách na www.nocvyskumnikov.sk a www.facebook.com/nocvyskumnikov.


26 SEP 2016

Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. vyhlasuje súťaž "NaGa2016" pre študentov stredných škôl. Súťaž je zameraná na oblasť Internetu vecí (Internet of things) a jeho využitia v reálnom živote. Predmetom súťaže je ideový návrh takéhoto zariadenia. Navrhnuté zariadenie má byť určené na použitie v niektorej z nasledovných oblastí: domácnosť, rodina, rodinný dom, záhrada, škola. Bližšie informácie o súťaži získate u p. prof. Karoľovej. 


26 SEP 2016

Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) vyhlasujú súťaž „Misia Mars“ s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku. Aj váš projekt tak môže byť zrealizovaný na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017, viac na www.misiamars.sk.


26 SEP 2016

V stredu 28. 10. 2016 sa uskutoční fotografovanie tried.


18 SEP 2016

V pondelok 24. októbra 2016 v škole privítame nášho úspešného absolventa Mgr. Ladislava Bača, analytika škodlivého kódu špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (www.csirt.gov.sk). Pozývame vás na jeho prednášku, kde predstaví bezpečnostné hrozby internetu z pohľadu užívateľa, princípy a odporúčania, ako bezpečnostné riziká minimalizovať.
Termín prednášky: 24. október 2016, 12.30 - 14.00, registrácia účasti na https://goo.gl/forms/ZqJwe0Ml7gWhpoZE3 do 30. 9. 2016.


18 SEP 2016

Pozývame vás na prezentáciu netradičnej experimentálnej súťaže Turnaj mladých fyzikov (TMF) v piatok 23.9.2016 o 13:25 v učebni fyziky.


13 SEP 2016

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 14. septembra 2016 o 16.00 h. v budove štátneho podniku Lesy SR, Moyzesova 18, Košice.


07 SEP 2016


07 SEP 2016

Projekt ERASMUS+ školské partnerstvá
V r. 2016 - 2018 budú niektorí žiaci a učitelia našej školy zapojení do projektu s názvom "Euconnectour".
V partnerstve sú:
Gymnázium, Poštová 9, Košice - koordinátor
54 SOU St Ivan Rilski, Sofia, Bulharsko
Siauliu „Sauletekio“ gimnazija, Siauliai, Litva
Katolickie Liceum Ogolnoksztalcace SPSK, Wieluń, Poľsko
IES BLAS DE PRADO, Camarena, Španielsko
Liceo Statale Don Gnocchi, Maddaloni, Taliansko
Westwood College, Leek, Veľká Británia


06 SEP 2016

ISIC známky
Aktuálna platnosť preukazu ISIC/EURO26 starším žiakom vyprší 30.9.2016. Novou známkou si predĺžia platnosť do 30.9.2017.  Cena známky ISIC 09/2017 je 10 €.
Predaj známok ISIC 09/2017 bude fungovať  dvoma rovnocennými spôsobmi.
1. objednať známku na škole – p. RNDr. Silvia Görcsösová
2. cez stránku www.objednaj-preukaz.sk - vykonáva žiak/rodič, pričom platbu za známku realizuje priamo žiak/rodič a  známka bude zaslaná na školu / p. RNDr. Silvia Görcsösová


02 SEP 2016

Rozdelenie žiakov prvého ročníka do tried je zverejnené na gympos.edupage.org.


24 AUG 2016

Školský rok 2016/2017 slávnostne otvoríme v pondelok 5. septembra 2016 o 8.00 h. v jednotlivých triedach.


24 AUG 2016


01 AUG 2016

Gymnázium, Poštová 9, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ s nástupom od 1. 9. 2016.
Požadované kvalifikačné predpoklady (kliknite).


01 JÚL 2016

Známky ISIC počas prázdnin

Počas prázdnin máte jedinečnú príležitosť objednať si známku ISIC domov. Kliknite na objednaj-preukaz.sk a objednajte si ju. Táto služba bude len počas prázdnin. V septembri už budú známky chodiť na školu.


24 JÚN 2016

V pondelok 27. 06. 2016 bude vyučovanie prebiehať podľa náhradného rozvrhu (na stiahnutie).


08 JÚN 2016

Platnosť preukazu žiaka ISIC je aktuálne nastavená do 30. 6. 2016. Predĺžiť platnosť preukazu na školský rok 2016/2017 si môžete prostredníctvom terminálu v učebni IF3. Od 1.6.2016 je možné zakúpiť si aj známku ISIC 09/2017. Viac informácií na stiahnutie tu.


06 JÚN 2016

Zapojte sa do celoeurópskych aktivít o smerovaní a budúcnosti Európy, pod názvom Štruktúrovaný dialóg, prostredníctvom ankety na http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/.


01 JÚN 2016

V pondelok 6. júna 2016 na škole privítame nášho úspešného absolventa Mgr. Ladislava Bača, analytika škodlivého kódu špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (www.csirt.gov.sk). Pozývame vás na jeho prednášku, kde predstaví bezpečnostné hrozby internetu z pohľadu užívateľa, princípy a odporúčania ako bezpečnostné riziká minimalizovať.
Termín prednášky: 6. jún 2016, 15.00 - 16.00, registrácia účasti na http://goo.gl/forms/vdzKrjepJ6Y8Palw2 do 3. 6. 2016.


30 MÁJ 2016

Gymnázium, Poštová 9, Košice zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov:
·         biológia – chémia,
·         nemecký jazyk – ruský jazyk,
·         geografia – dejepis
s nástupom od 1. 9. 2016.
Požadované kvalifikačné predpoklady (kliknite).


24 MÁJ 2016

Regionálne centrum mládeže pozýva na výstavu kaktusov a sukulentov v dňoch 30. 5. až 3. 6. 2016 (viac info na plagáte).


13 MÁJ 2016

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania  pre školský rok 2016/2017.


06 MÁJ 2016

Spoločné nácviky účastníkov ŠTVORYLKA 2016 sa uskutočnia v dňoch 10.05., 11.05., 17.05., 18.05. v čase od 14:30 do 15:30 na školskom dvore.


04 MÁJ 2016

Oznam pre maturantov!
Preukaz ISIC/EURO26 je v elektronickej forme na zľavy v doprave platný len do 30.6.2016.  Platí to pre použitie v SAD, MHD a v ŽSR. Žiaľ, len dovtedy ste podľa školského zákona „Denní študenti“  s nárokom na zľavu v doprave. Ale vo vlakoch a autobusoch RegioJet a Leoexpress sa overuje platnosť preukazu len známkou. To znamená, že študent s Preukazom ISIC/EURO26 s platnou známkou 09/2016 má zľavu z cestovného lístka až do konca septembra 2016. Takže, len na jednej ceste napr. z Košíc do Bratislavy a späť ušetríte minimálne 9 – 23 €. Všetky ostatné zľavy, (napr. kino, autoškola, pizzerie, oblečenie, Orange, Mc Donald, kúpaliská a všetky zahraničné zľavy), tiež platia až do 30.9.2016.


29 APR 2016

Budúci prváci!
Dnes sme rozoslali rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky. Záujem o štúdium písomne potvrdzuje zákonný zástupca uchádzača zápisom na štúdium, ktorý sa uskutoční v dňoch  5. 5. a 6. 5. 2016 v čase od 13.30 do 16.30 v riaditeľni školy.
Viac informácií nájdete v sekcii  informácie – Prijímačky


29 APR 2016

V marci 2016 sa skončila celomestská akcia dobrovoľného darovania krvi Valentínska kvapka 2016.
Viacerí z vás, milí žiaci, darovali krv aj po tomto termíne.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme. Osobitné poďakovanie patrí najmä štvrtákom a viacnásobným darcom krvi.
Viac informácií nájdete v informáciách ČK.


27 APR 2016

V priebehu budúceho týždňa v termíne 2.5-6.5.2016 sa uskutoční tradičný zber papiera. Papier môžete nosiť v ranných hodinách od 7.00 do 7.35 na školský dvor. Víťaznú triedu a jednotlivca čaká odmena.


18 APR 2016

Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila 3. ročník programu "Přírodovědná stipendia Husovy nadace" určené žiakom ČR a SR maturujúcim v tomto školskom roku, ktorí sú prijatí na univerzitné štúdium programov matematiky, fyziky, chémie, biológie alebo medicíny. Podmienky pre udelenie štipendia sú dostupné na www.vnjh.cz.


13 APR 2016

Úrad vlády SR organizuje súťaž „Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016“, s cieľom zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch prostredníctvom originálneho videnia študentov formou videospotu alebo videoreportáže (štatút súťaže na stiahnutie).


07 APR 2016

Výsledky volieb členov rady školy z rodičov žiakov školy
Do rady školy na funkčné obdobie 2016 - 2020 boli zvolení títo zástupcovia rodičov žiakov školy: Ing. Kosmas Bekiaris, Mgr. Michal Obšatník, MUDr. Zuzana Stripajová.


07 APR 2016

Prolongácia ISIC karty.
Dopravná licencia Vám platí len do 30.6.2016. Z dôvodu nákupu časových lístkov je potrebné túto licenciu predĺžiť do 31.8.2016. Môžete to urobiť na škole v učebni IF3.


05 APR 2016

OZ Equity organizuje súťaž „som neNORMAlne fér“, ktorej cieľom je spracovať tému „Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér  - Zažil/a som to tiež...“, a to v akomkoľvek formáte (výtvarnom, hudobnom, literárnom, dramatickom, fotografickom, didaktickom, inom...). Viac info na http://somfer.sk.


31 MAR 2016

Dňa 29. 3. 2016 sme sa rozlúčili s p. profesorom Jaroslavom Lindvaiom, ktorý na škole vyučoval predmet telesná a športová výchova. Nemalou mierou sa zaslúžil o významné úspechy našich žiakov v rôznych športových súťažiach. Vďaka jeho priateľskej povahe navždy zostane v našich spomienkach. Česť jeho pamiatke!


30 MAR 2016

Vážení rodičia, pozývame Vás na 
voľby zástupcov rodičov do rady školy,
triedne aktívy ZRPŠ,
ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 7. apríla 2016 o 17.00 v budove školy.

Voľby sa uskutočnia, ak bude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V prípade, že na škole súčasne študujú dve Vaše deti, volieb sa zúčastnite v triede mladšieho z nich.


29 MAR 2016

Zverejnili sme Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017.


26 FEB 2016

Informácie a vyhlásenie o poukázaní 2% dane prijímateľovi Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach na stiahnutie.


26 FEB 2016

Zažite atmosféru prestížneho filmového festivalu ART FILM FEST v Košiciach. Držitelia ISIC si po registrácii na http://cinepass.sk/aff do 14. 3. 2016 môžu zakúpiť Cinepass Študent "R" za zvýhodnenú cenu. Oficiálna stránka festivalu: http://artfilmfest.sk.


24 FEB 2016

Oznam pre všetkých študentov zapojených do SOČ.
Školské kolo SOČ sa uskutoční 3.3.2016 na 4. a 5. vyučovacej hodine v triede II.B.
Prosíme súťažiacich, aby prišli potvrdiť svoju účasť do kabinetu BIO p.p. Kolesárovej.
Ďakujeme!
Prihlasovanie do systému : www.siov.sk


10 FEB 2016

V piatok 19. 2. 2016 sa v štúdiu WOONT (Strojárenská 3, Košice) uskutoční konferencia Cesta môjho talentu, ktorej cieľom je prostredníctvom príkladov dobrej praxe poukázať na potenciál a talent mladých ľudí a ich dôležitosť pre osobnostný a pracovný život. Registrácia na: http://goo.gl/forms/MKvuCZGzrk.


05 FEB 2016

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO a Európskej environmentálnej agentúry EEA vyhlasuje 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti ZELENÝ SVET 2016. Uzávierka súťaže: 31. 3. 2016. Podrobné informácie dostupné na http://zelenysvet.sazp.sk/.


04 FEB 2016

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 5. 2. 2016 voľno z organizačných dôvodov (Deň otvorených dverí).


01 FEB 2016

Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutoční 2.2.2016.
3. hod. - vedomostný test v I.B
6.-7. hod. - obhajoba vlastnej odbornej práce v II.D


01 FEB 2016

Dňa 10.2.2016 (streda) sa v rámci programu verejných diskusií Slovenskej debatnej asociácie uskutoční na našej škole moderovaná diskusia s podtitulom „Rozumne o migrácií“. Našim hosťom bude slovenská verejná ochrankyňa ľudských práv JUDr. Jana Dubovcová. Diskusia sa bude konať od 14:30 v učebni IV.C triedy. Záujem o účasť nahláste svojim vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry.


28 JAN 2016

Oznamujeme všetkým účastníkom fyzikálnej exkurzie do Cernu, že termín druhej splátky je do 4.2.2016.


14 JAN 2016

Dňa 25.1.2016 sa uskutoční školské kolo Biologickej olympiády na 5. a 6. vyučovacej hodine. Miestnosť a zoznam súťažiacich budú zverejnené na nástenke vedľa biologického laboratória. Súťažiaci nech potvrdia svoju účasť u svojho vyučujúceho biológie.


12 JAN 2016

V prvom februárovom týždni sa uskutoční školské kolo dejepisnej olympiády. Táto súťaž pozostáva z vedomostného testu a samostatnej odbornej práce. Prihlásiť sa môžete do konca januára u p. prof. Petrekovej. Bližšie informácie: https://www.iuventa.sk.