11 JÚN 2019

LITEX

V dňoch 6. a 7. júna 2019 sa žiaci 2. ročníka spolu s p. prof. Hudákovou, Kažimírovou, Petrekom a Kaľavským zúčastnili Literárnej exkurzie LITEX. Počas prvého dňa navštívili dom, v ktorom kedysi sídlil spolok Tatrín, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, rodný dom Martina Kukučína v dedinke Jasenová, Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a napokon Oravský hrad. Na druhý deň ich čakala návšteva Matice slovenskej a Národného cintorína v Martine. Žiaci odchádzali z exkurzie šťastní a obohatení o mnoho nových zážitkov.

LITEX - foto