Zoznam učiteľov

Mgr. Otto Révész
riaditeľ školy

Aprobácia: MAT, CHE
Rok nástupu: 1989
E-mail: revesz@gympos.sk
Mgr. Otto RévészRNDr. Monika Molokáčová
zástupkyňa riaditeľa školy

Aprobácia: MAT, INF
Rok nástupu: 2002
E-mail: molokacova@gympos.sk
RNDr. Monika MolokáčováRNDr. Andrea Komjátiová
zástupkyňa riaditeľa školy

Aprobácia: INF, MAT
Rok nástupu: 2010
E-mail: komjatiova@gympos.sk
RNDr. Andrea KomjátiováRNDr. Eva Balážiková

Aprobácia: ANJ, BIO
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 2007
E-mail: balazikova@gympos.sk
RNDr. Eva BalážikováMgr. Jozef Balina

Aprobácia: BIO, CHE
Kabinet: BIO
Rok nástupu: 2015
E-mail: balina@gympos.skMgr. Richard Borza
vedúci predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy

Aprobácia: TSV, OBN
Kabinet: TSV
Rok nástupu: 2007
E-mail: borza@gympos.skMgr. Martin Daňko

Aprobácia: TSV, GEG
Kabinet: TSV
Rok nástupu: 2014
E-mail: danko@gympos.skMgr. Jana Fabianová

Aprobácia: BIO, CHE
Kabinet: BIO
Rok nástupu: 2018
E-mail: fabianova@gympos.skMgr. Gabriela Frániková

Aprobácia: MAT, FYZ
Kabinet: FYZ
Rok nástupu: 1981
E-mail: franikova@gympos.skMgr. Andrea Furinová
výchovný poradca

Aprobácia: SJL, ANJ
Rok nástupu: 1995
E-mail: furinova@gympos.skMgr. Dana Halászová

Aprobácia: NEJ, UKL
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 2015
E-mail: halaszova@gympos.skMgr. Adriana Hudáková

Aprobácia: DEJ, GEG
Kabinet: BIO
Rok nástupu: 2016
E-mail: hudakova@gympos.skRNDr. Jana Hvizdošová

Aprobácia: INF, FYZ
Kabinet: FYZ
Rok nástupu: 2018
E-mail: hvizdosova@gympos.skRNDr. Anna Ihnatková

Aprobácia: FYZ, CHE
Kabinet: BIO
Rok nástupu: 2014
E-mail: ihnatkova@gympos.skMgr. Zuzana Jakabová

Aprobácia: telesná a športová výchova
Kabinet: TSV
Rok nástupu: 2019
E-mail: jakabova@gympos.skMgr. Martina Jaroščáková
vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

Aprobácia: ANJ, SJL
Kabinet: CJ
Rok nástupu: 1999
E-mail: jaroscakova@gympos.skMgr. Július Kaľavský

Aprobácia: NEJ, UKL
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 2017
E-mail: kalavsky@gympos.skMgr. Monika Karoľová

Aprobácia: INF
Kabinet: INF
Rok nástupu: 1982
E-mail: karolova@gympos.skMgr. Daniela Karoľová

Aprobácia: anglický jazyk, nemecký jazyk
Kabinet: CJ
Rok nástupu: 2019
E-mail: karoldan@gympos.skPaedDr. Marta Katanová

Aprobácia: ANJ, GEG, RUJ
Kabinet: CJ
Rok nástupu: 1986
E-mail: katanova@gympos.skMgr. Dagmar Kažimírová

Aprobácia: SJL, OBN
Kabinet: SVP
Rok nástupu: 2015
E-mail: kazimirova@gympos.skMgr. Darina Klemová

Aprobácia: ANJ, DEJ, filozofia
Kabinet: CJ
Rok nástupu: 1994
E-mail: klemova@gympos.skAlena Klimová

Aprobácia: ANJ, RUJ
Kabinet: CJ
Rok nástupu: 1981
E-mail: klimova@gympos.skRNDr. Barunka Kočí Missbachová

Aprobácia: MAT, INF
Kabinet: MAT
Rok nástupu: 2011
E-mail: missbachova@gympos.skJuraj Kolesár

Aprobácia: TSV, OBN
Kabinet: TSV
Rok nástupu: 1985
E-mail: kolesar@gympos.skRNDr. Zuzana Kolesárová
vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov

Aprobácia: BIO, MAT
Kabinet: BIO
Rok nástupu: 1986
E-mail: kolesarova@gympos.skRNDr. Zuzana Kovářová

Aprobácia: MAT, BIO
Kabinet: BIO
Rok nástupu: 2014
E-mail: kovarova@gympos.skRNDr. Lucia Mišianiková

Aprobácia: FYZ, MAT
Kabinet: FYZ
Rok nástupu: 2015
E-mail: misianikova@gympos.skPaedDr. Mária Muchová

Aprobácia: NBV, ETV
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 2000
E-mail: muchova@gympos.skPhDr. Mária Ostricová

Aprobácia: ANJ, RUJ
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 2007
E-mail: ostricova@gympos.skRNDr. Eva Paňková

Aprobácia: FYZ
Kabinet: FYZ
Rok nástupu: 2018
E-mail: pankova@gympos.skPhDr. Anton Petrek
vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry

Aprobácia: SJL, DEJ
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 1991
E-mail: petrek@gympos.skPhDr. Judita Petreková
vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov

Aprobácia: SJL, DEJ
Kabinet: SVP
Rok nástupu: 2005
E-mail: petrekova@gympos.skMgr. Mária Radačiová

Aprobácia: FRJ, SJL
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 1998
E-mail: radaciova@gympos.skRNDr. Martin Rosič

Aprobácia: geografia
Kabinet: SVP
Rok nástupu: 2019
E-mail: rosic@gympos.skMgr. Dávid Szűcs

Aprobácia: MAT, INF
Kabinet: MAT
Rok nástupu: 2020
E-mail: szucs@gympos.skPhDr. Daniela Štroncerová

Aprobácia: NEJ, SJL
Kabinet: CJ
Rok nástupu: 1995
E-mail: stroncerova@gympos.skMgr. Martina Tischlerová
vedúca predmetovej komisie matematiky a informatiky

Aprobácia: MAT, INF
Kabinet: MAT
Rok nástupu: 2012
E-mail: tischlerova@gympos.skMgr. Mária Valchová

Aprobácia: ANJ, SJL
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 1990
E-mail: valchova@gympos.sk
Mgr. Mária ValchováMgr. Andrea Valová

Aprobácia: MAT, INF
Kabinet: INF
Rok nástupu: 2017
E-mail: valova@gympos.skMgr. Eva Wolfová, PhD.

Aprobácia: DEJ, OBN
Kabinet: SJL
Rok nástupu: 2006
E-mail: wolfova@gympos.sk