25 NOV 2018

Matematický viacboj

Dňa 21. 11. 2018 sa konala súťaž košických gymnázií Matematický viacboj, ktorú každoročne usporadúva Gymnázium, Alejová 1 pri príležitosti Dňa študentstva. Zvíťazilo družstvo nášho gymnázia v zložení Erik Novák, Jakub Mičko, Matúš Masrna (všetci z I. A). Srdečne blahoželáme.