06 MÁJ 2018

LITEX - XIV. ročník literárnej exkurzie

Ako sa dá spojiť užívanie si príjemného slnečného počasia s upevňovaním a získavaním nových vedomostí z literatúry, sa mali možnosť žiaci 2. ročníka presvedčiť počas dvoch májových dní na exkurzii s najdlhšou tradíciou v škole.

LITEX - XIV. ročník literárnej exkurzie - foto