05 APR 2018

Geografická olympiáda

V dňoch 22.3. - 24.3. 2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo Geografickej olympiády. V kategórii A obsadil II. miesto Peter Ridilla / II.A/ čím získal postup na celoštátny výber pred IGEO. V kategórii Z obsadil I. miesto Tomáš Chovančák / II.A / , ktorý získal aj cenu dekana UK. Úspešnými riešiteľmi boli : Peter Ridilla/II.A/, Dávid Ráthy/ II.A/, Nikola Svetozarov / IV. A/. Všetkým srdečne blahoželáme.

Geografická olympiáda - foto