11 SEP 2017

Naši žiaci v živom vysielaní

V pondelok 11.09.2017 boli naši žiaci Samuel Amrich (III.A) a Radovan Lascák (II.A) spolu s doc. RNDr. Rudolfom Gálisom, PhD. (astrofyzik z PF UPJŠ v Košiciach) v priamom vysielaní Rádia Regina Východ

téma: Elektromagnetické žiarenia a  vlny.

Celú reportáž si môžete vypočuť na tejto adrese: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/748517