Konzultačné hodiny výchovného poradcu

 
Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. A. FURINOVEJ:
 

utorok od 09.30 - 11.30
 
  • s prístupom k informáciám o VŠ  aj z internetu
  • s prístupom k informáciám o VŠ v zahraničí
  •  s prístupom k údajom o nadstavbovom štúdiu,  pomaturitnom štúdiu
  • stretnutia dohodnuté podľa potreby a individuálnych problémov žiakov
 
Konzultačné hodiny pre rodičov – po predchádzajúcej dohode.