Konzultačné hodiny výchovného poradcu

 
Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. A. FURINOVEJ:
 

štvrtok od 10.45 - 12.45
 
  • s prístupom k informáciám o VYSOKÝCH ŠKOLÁCH - na Slovensku, ale aj v zahraničí
  • s prístupom k informáciám o VYSOKÝCH ŠKOLÁCH v  zahraničí - rady a odporúčania pri písaní motivačných listov/forma odporúčaní od vyučujúcich/jazykové testy potrebné pre štúdium v zahraničí
  • s prístupom k údajom o nadstavbovom štúdiu,  pomaturitnom štúdiu
  • stretnutia dohodnuté podľa potreby a individuálnych problémov žiakov
  • riešenie špecifických situácií
 
Konzultačné hodiny pre rodičov – flexibilne po predchádzajúcej dohode.