Právo vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom

V zmysle ustanovení druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") má dotknutá osoba právo žiadať od prevádzkovateľa
  • prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú (pozri § 61 Zákona),
  • ich opravu (pozri § 62 Zákona),
  • vymazanie (pozri § 62 Zákona) alebo
  • obmedzenie ich spracúvania (pozri § 62 Zákona).