Kontaktné údaje úradu

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27
IČO: 36 064 220

Podateľna
pondelok – štvrtok: 8.00 h - 15.00 h
piatok: 8.00 h - 14.00 h
 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov
+421 2 323 132 20
utorok a štvrtok od 8.00 h do 12.00 h

Fax
+421 2 323 132 34

Sekretariát predsedu úradu
+421 2 323 132 11

Sekretariát úradu
+421 2 323 132 14       

Hovorca
+421 910 985 794
hovorca@pdp.gov.sk

E-mail kontakty:
Všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
Pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
Webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov (adresa je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité): ochrana@pdp.gov.sk

Webové sídlo
https://dataprotection.gov.sk/uoou/