Úspechy študentov v predmete telesná výchova2021/2022

Adam Soliar

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh - štafeta v kategórii Chlapci.

Adam Soliar

~ 11. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Alexandra Drimáková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Benjamín Ďubek

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Boris Lacko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Daniela Brestovičová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Dušana Bogušová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

František Vančo

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Jakub Timko

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh - štafeta v kategórii Chlapci.

Jakub Timko

~ 12. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Kamilla Szováková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Karin Holomaniová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Kornélia Pomothyová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Laura Monika Hlebašková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Maroš Kováč

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Palkov

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Šedivý

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Matej Janura

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Matúš Ručinský

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Natália Bindasová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Sebastián Filip

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Šimon Čipkala

~ 15. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Šimon Čipkala

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh - štafeta v kategórii Chlapci.

Šimon Švický

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.


2020/2021

Martin Kánássy

~ 31. miesto v celoštátnom kole súťaže šach.

Martin Šedivý

~ 31. miesto v celoštátnom kole súťaže šach.

Nicolas Popovič

~ 31. miesto v celoštátnom kole súťaže šach.

Oskar Hritz

~ 31. miesto v celoštátnom kole súťaže šach.

Peter Hadač

~ 31. miesto v celoštátnom kole súťaže šach.


2019/2020

Alex Blandón

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Benjamín Mravec

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Chlapci.

Benjamín Mravec

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Daniel Kalina

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Dušan Veľký

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Erik Novák

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

František Vančo

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Ivana Zuskárová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Juan Alvarado

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Kamil Kaszycki

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Katarína Csonková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Lívia Vargová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Ľubomír Vargovčík

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Maroš Kováč

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Baron

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Halász

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Martin Kánássy

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Martin Kliment

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Martin Palkov

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Roháč

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Martin Roháč

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Martin Roháč

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Šedivý

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Matej Biroš

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Matej Hajduk

~ 16. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Matej Hajduk

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Matej Hajduk

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Matúš Masrna

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Matúš Trojčák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Matúš Vysoký

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Michaela Dedíková

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Michal Godina

~ 14. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Michal Godina

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Chlapci.

Michal Masrna

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Miroslava Velgosová

~ 22. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Miroslava Velgosová

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Natália Čigašová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Natália Čigašová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Nina Porubänová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Stolný tenis v kategórii Dievčatá.

Norbert Micheľ

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Oliver Orosz

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Oskar Hritz

~ 12. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Patrik Paľovčík

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Pavol Liščinský

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Petronela Filipová

~ 14. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Petronela Filipová

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Róbert Sabovčík

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Chlapci.

Róbert Sabovčík

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Roland Hanzeľ

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Sofia Kuliková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Sofia Takáčová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Stolný tenis v kategórii Dievčatá.

Soňa Špakovská

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Soňa Špakovská

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Štefan Vašak

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Tomáš Kolibár

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Viktória Hromčová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Zuzana Prachárová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Frisbee stredoškolská liga.

Zuzana Timkaničová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Stolný tenis v kategórii Dievčatá.


2018/2019

Adam Dragula

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Adam Dragula

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Adam Dragula

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Adam Dragula

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Adam Gilbert Chudý

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Adam Gilbert Chudý

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Adam Mackanič

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Adriana Čeľovská

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Adriana Čeľovská

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Adriana Molnárová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Alex Blandón

~ 16. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Alica Kapáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Alica Kapáková

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Alica Kapáková

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Alica Kapáková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Benjamín Bodo

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Benjamín Ďubek

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Benjamín Ďubek

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Benjamín Ďubek

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Benjamín Mravec

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Chlapci.

Benjamín Mravec

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Chlapci.

Daniel Breiner

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Chlapci.

Daniel Senčar

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Daniela Dobrovičová

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Dávid Ráthy

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Dávid Ráthy

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Denis Hlaváč

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže atletika - skok do diaľky v kategórii Chlapci.

Dušan Veľký

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Dušan Veľký

~ 11. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii Chlapci - 50m voľný spôsob.

Dušan Veľký

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii chlapci - 50m znak.

Ema Bačová

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Ema Bačová

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Filip Franko

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Finn stumbles

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

František Vančo

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

František Vančo

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Gabriela Forraiová

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Gréta Sotáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Gréta Sotáková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Hana Šedivá

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Igor Čurila

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Ivo Sedlák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Ivo Sedlák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Ivo Sedlák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Jakub Jadrníček

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Ján Gomboš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Juraj Eliaš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Kamil Hirjak

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Kamil Hirjak

~ 17. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii Chlapci - 50m voľný spôsob.

Kamil Hirjak

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii Chlapci - 100m voľný spôsob.

Karol Kováč

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Katarína Csonková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Katarína Csonková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Dievčatá.

Katarína Tomanová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Katarína Tomanová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Klára Bodová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Klára Bodová

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Kristína Kiselová

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Kristína Kiselová

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Lauren Maheu

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Lívia Muranková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Lívia Muranková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Lívia Muranková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Lívia Muranková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Dievčatá.

Lucia Havrišáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Lucia Havrišáková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Lucia Železníková

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Lukrécia Dzurovčáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Marco Kovaľ

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Marek Lapár

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Marek Lapár

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Mária Gabániová

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Martin Baron

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Budjač

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Martin Kánássy

~ 3-4. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Martin Kánássy

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Martin Kliment

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Martin Roháč

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Martin Roháč

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh.

Martin Roháč

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Chlapci.

Martina Husárová

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Martina Husárová

~ 35. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Martina Husárová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Matej Bačo

~ 16. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Matej Hajduk

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Chlapci.

Matej Tarča

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Matúš Bucher

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Matúš Magur

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Matúš Magur

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Matúš Masrna

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Chlapci.

Matúš Masrna

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Matúš Trojčák

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Matúš Trojčák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Matúš Vysoký

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Max Martin

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Chlapci.

Maximilián Vaco

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii Chlapci - 50m voľný spôsob.

Maximilián Vaco

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii Chlapci - 100m voľný spôsob.

Michaela Valentová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Michaela Valentová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Michaela Velgosová

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Michaela Velgosová

~ 10. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Michaela Velgosová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Michal Masrna

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Miroslav Tvrdoň

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Miroslava Hnatová

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Miroslava Velgosová

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Miroslava Velgosová

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Miroslava Velgosová

~ 12. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Miroslava Velgosová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Monika Mihaliková

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Natália Zajacová

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Nella Ištvanová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Nicolas Tabačko

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Norbert Micheľ

~ 17. miesto v celoštátnom kole súťaže šach.

Ondrej Melich

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Ondrej Melich

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Ondrej Melich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Ondrej Melich

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Patrícia Szegedyová

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Patrícia Zeťáková

~ 16. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Patrik Paľovčík

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Patrik Tomko

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Pavol Rajczy

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Peter Bezeg

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Petronela Kočiščáková

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Radoslav Levčík

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Radoslav Levčík

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Radoslava Bardzáková

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Radoslava Bardzáková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Richard Fedák

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Richard Fedák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Róbert Sabovčík

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Simona Jacková

~ 7-9. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Sofia Kuliková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Sofia Takáčová

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Soňa Brestovičová

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Stumbles smyth james finn

~ 5-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Terézia Mudroňová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Terézia Mudroňová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Dievčatá.

Tomáš Lipták

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Tomáš Miščík

~ 16. miesto v celoštátnom kole súťaže zrýchlený šach.

Valentín Lužák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Zuzana Čižmariková

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh v kategórii Dievčatá.

Zuzana Čižmariková

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh -družstvo v kategórii Dievčatá.

Zuzana Čižmariková

~ 29. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.


2017/2018

Adam Dragula

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Adam Dragula

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Adam Dragula

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Adam Dragula

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Adam Gilbert Chudý

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Adam Gilbert Chudý

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Adam Gilbert Chudý

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Adam Gilbert Chudý

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Adam Gilbert Chudý

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Adriana Molnárová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Benjamín Bekiaris

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Šach - zmiešané družstvo.

Benjamín Bodo

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Benjamín Bodo

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Benjamín Mravec

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Chlapci.

Benjamín Mravec

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton v kategórii Chlapci.

Bianka Šimková

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Šach v kategórii Dievčatá.

Dávid Ráthy

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Dávid Ráthy

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Denisa Furgaľáková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Denisa Furgaľáková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Diana Kondášová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Diana Kondášová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh - štafety v kategórii Dievčatá.

Dominik Korytko

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Dušan Veľký

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Atletika - skok do výšky v kategórii Chlapci.

Dušan Veľký

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m znak.

Dušan Veľký

~ 26. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m voľný spôsob.

Ema Bačová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Erika Komanová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Erika Komanová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Erika Komanová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Filip Fabian

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Filip Fabian

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Filip Franko

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Filip Franko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Gabriela Forraiová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Gabriela Forraiová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Gabriela Forraiová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Gabriela Forraiová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Igor Čurila

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Igor Čurila

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Ivana Zuskárová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Ivo Sedlák

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Ivo Sedlák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Ivo Sedlák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Ivo Sedlák

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Ivo Sedlák

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Ivo Sedlák

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Jakub Hučka

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Jakub Hučka

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Jakub Jadrníček

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Ján Daniel Németh

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Atletika - 110m cez prekážky v kategórii Chlapci.

Ján Gomboš

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Jaroslav Husvár

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Jozef Hudy

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Atletika - beh na 400m v kategórii Chlapci.

Jozef Hudy

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Atletika - 110m cez prekážky v kategórii Chlapci.

Juraj Eliaš

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Kamil Hirjak

~ 20. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m voľný spôsob.

Kamil Hirjak

~ 12. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 100m voľný spôsob.

Kamil Hirjak

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Kamil Hirjak

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Karol Kováč

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Karol Kováč

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Karol Kováč

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Karolína Hamráková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Atletika -hod oštepom v kategórii Dievčatá.

Katarína Csonková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Dievčatá.

Katarína Csonková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Katarína Matúšková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Klára Bodová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Klára Bodová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Klára Bodová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Klára Bodová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh - štafety v kategórii Dievčatá.

Lívia Muranková

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Lívia Muranková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Dievčatá.

Lívia Muranková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Lucia Havrišáková

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Lucia Železníková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Lucia Železníková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Lucia Železníková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Lukas Móder

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Lukas Móder

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Lukrécia Dzurovčáková

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Marek Kuruc

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Marek Kuruc

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Marek Lapár

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Marek Lapár

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Marek Lapár

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Martin Budjač

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Šach - zmiešané družstvo.

Martin Budjač

~ 13. miesto v krajskom kole súťaže Šach v kategórii Chlapci.

Martin Kánássy

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Šach - zmiešané družstvo.

Martin Kánássy

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Šach v kategórii Chlapci.

Martin Masrna

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Martina Husárová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Martina Sabolová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Matej Tarča

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Matej Tarča

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Matúš Magur

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Matúš Magur

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Matúš Trojčák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Matúš Trojčák

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Max Martin

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Maximilián Vaco

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m voľný spôsob.

Maximilián Vaco

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 100m voľný spôsob.

Michaela Bakšiová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Michaela Bakšiová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Michaela Valentová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Michaela Valentová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Michaela Valentová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Michaela Valentová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Michaela Velgosová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh v kategórii Dievčatá.

Michaela Velgosová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Orientačný beh - štafety v kategórii Dievčatá.

Michal Fedák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Michal Fedák

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Michal Godina

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Michal Godina

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Michal Masrna

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Michal Masrna

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Michal Masrna

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Miroslav Tvrdoň

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Miroslav Tvrdoň

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Monika Mihaliková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Monika Mihaliková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Monika Mihaliková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Monika Mihaliková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Natália Zajacová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Natália Zajacová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Natália Zajacová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Natália Zajacová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Nella Ištvanová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Nicolas Tabačko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Norbert Micheľ

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Šach - zmiešané družstvo.

Norbert Micheľ

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Šach v kategórii Chlapci.

Norbert Micheľ

~ 20. miesto v celosvetovom kole súťaže Šach v kategórii Chlapci.

Oliver Glitta

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Ondrej Melich

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Ondrej Melich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Ondrej Melich

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Ondrej Melich

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Patrícia Szegedyová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Patrícia Szegedyová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Patrícia Szegedyová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Patrícia Szegedyová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Patrícia Szegedyová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Patrik Bucher

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Patrik Paľovčík

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Patrik Tomko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Patrik Tomko

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Pavel Benedek

~ 15. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m- voľný spôsob.

Pavel Benedek

~ 16. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Peter Bezeg

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Peter Zimovčák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Petra Poláčková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Petra Poláčková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Radoslav Levčík

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Radoslav Levčík

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Radovan Antoži

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Radovan Antoži

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Rastislav Špakovský

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Richard Fedák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Richard Fedák

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Róbert Sabovčík

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Róbert Sabovčík

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM v kategórii Chlapci.

Róbert Sabovčík

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Róbert Sabovčík

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Roland Hanzeľ

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Hádzaná v kategórii Chlapci.

Samuel Knut

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal - RCM v kategórii Chlapci.

Samuel Knut

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Chlapci.

Simona Vrbová

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Šach v kategórii Dievčatá.

Sofia Takáčová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Sofia Takáčová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Sofia Takáčová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Sofia Takáčová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Soňa Brestovičová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Soňa Brestovičová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Sonia Sabovčíková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Sonia Sabovčíková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Sonia Sabovčíková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Šimon Matis

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal v kategórii Chlapci.

Šimon Matis

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM v kategórii Chlapci.

Tereza Burdová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Terézia Mudroňová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Tichomír Jenkut

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Tímea Zvoláneková

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.

Tímea Zvoláneková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Tímea Zvoláneková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM v kategórii Dievčatá.

Tímea Zvoláneková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Tomáš Lipták

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal v kategórii Chlapci.

Tomáš Lipták

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Tomáš Lipták

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Valentín Lužák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Chlapci.

Vanesa Muchová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal v kategórii Dievčatá.

Viktória Fenčáková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Florbal RCM.

Viktória Fenčáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Vladimír Masrna

~ 4-9. miesto v krajskom kole súťaže Futsal v kategórii Chlapci.

Zuzana Dienešová

~ 4-8. miesto v krajskom kole súťaže Florbal v kategórii Dievčatá.


2016/2017

Adam Dragula

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Adam Žingor

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Beh zdravia - RCM.

Benjamín Bekiaris

~ 12. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m znak.

Daniel Koľ

~ 12. miesto v krajskom kole súťaže Šach.

Daša Kolesárová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Dávid Ráthy

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Denis Antoš

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Denisa Zajacová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Dušan Veľký

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m voľný spôsob.

Dušan Veľký

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m znak.

Emma Maďarová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh.

Gabriela Forraiová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Gabriela Gaálová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Beh zdravia - RCM.

Ivo Sedlák

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m voľný spôsob.

Ivo Sedlák

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Jakub Hučka

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Jakub Hučka

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Ján Füzer

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Kamil Hirjak

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 100m voľný spôsob.

Kamil Hirjak

~ 14. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m motýlik.

Karol Kováč

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Karolína Hamráková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Atletika.

Katarína Csonková

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton.

Kristína Kyseľová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Laura Nemcová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Lenka Drotárová

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Bedminton.

Lucia Hlavatá

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Lucia Železníková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Marek Lapár

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Marek Polák

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Marek Polák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Maroš Kulík

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Martin Baron

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Martin Budjač

~ 13. miesto v krajskom kole súťaže Šach.

Martin Selecký

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Martin Selecký

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Matej Tarča

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Matúš Trojčák

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Michal Fedák

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Michal Pándy

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Mikuláš Župčan

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Šach.

Monika Mihaliková

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Beh zdravia - RCM.

Monika Mihaliková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Natália Vozárová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh.

Nicolas Tabačko

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Norbert Bodnár

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Norbert Bodnár

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Oliver Glitta

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Ondrej Melich

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Patrícia Szegedyová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Patrik Bucher

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Pavel Benedek

~ 12. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m voľný spôsob.

Pavel Benedek

~ 15. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Pavel Benedek

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Pavol Šimoňak

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Pavol Šimoňak

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Pavol Šimoňak

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Petra Holubová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh.

Petra Poláčková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Rastislav Špakovský

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Rastislav Špakovský

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Richard Adam Hrehor

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Richard Blaško

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Richard Fedák

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Róbert Balluch

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Róbert Sabovčík

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton.

Róbert Sabovčík

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Samuel Mečiar

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Šimon Matis

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Šimon Matis

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Tichomír Jenkut

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Tomáš Lipták

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Beh zdravia - RCM.

Valentín Lužák

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Florbal.

Viktória Fenčáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Zoltán Hanesz

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.


2015/2016

Petra Polačková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Adam Dragula

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Adam Dragula

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Atletika v kategórii vrh guľou.

Adam Dragula

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Adriana Molnárová

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Andrej Pribula

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM.

Daniel Koľ

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Daniela Jesenská

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh.

Daša Kolesárová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Dávid Luteran

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Dávid Luteran

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Dávid Luteran

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Dávid Luteran

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Denis Antoš

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Denis Antoš

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Denis Antoš

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Denis Antoš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Denis Borový

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Denis Sonoga

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Denis Sonoga

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Denisa Zajacová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Dominik Stripaj

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Dominik Stripaj

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Dominik Stripaj

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Floriánova Daniela

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Gabriel Fischer

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Gabriel Fischer

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Hugo Huljak

~ 18. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Ivo Sedlák

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Ivo Sedlák

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Ivo Sedlák

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Ivo Sedlák

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Jakub Hoholko

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Jakub Hoholko

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Jakub Hoholko

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Jakub Hoholko

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Jakub Hoholko

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Jakub Hučka

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Jakub Hučka

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Ján Füzer

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Ján Füzer

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Ján Füzer

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Kamil Hirjak

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Kamil Hirjak

~ 13. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 100m voľný spôsob.

Kamil Hirjak

~ 13. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m motýlik.

Karol Kováč

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Karolína Hamráková

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Orientačný beh.

Karolína Hamráková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Atletika v kategórii Hod oštepom.

Katarína Kirešová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Katarína Semanová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Atletika v kategórii Beh na 100m.

Katarína Semanová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Atletika v kategórii Beh na 200m.

Klára Bodová

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Kristína Baloghová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton.

Kristína Kyseľová

~ 15. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Krištof Michalko

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže šach.

Laura Mazáková

~ 20. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m- voľný spôsob.

Laura Nemcová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Lenka Drotárová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton.

Lenka Drotárová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM.

Lucia Havrišáková

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Lucia Hlavatá

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Lukáš Basala

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton.

Lukáš Basala

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM.

Lukáš Medviď

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Lukáš Tabák

~ 22. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Marek Lapár

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Marek Lapár

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Marek Polák

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Marek Polák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Mária Kapasná

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Martin Bosák

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Martin Bosák

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Martin Bosák

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Martin Selecký

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Martina Sabolová

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Matúš Magur

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Matúš Magur

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Max Martin

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Atletika v kategórii skok do výšky.

Michal Fedák

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Michal Pándy

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Michal Pavljuk

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Michal Pavljuk

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Michal Pavljuk

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Monika Mihaliková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Nikola Vojtková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton - RCM.

Norbert Bodnár

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Norbert Bodnár

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Ondrej Melich

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Ondrej Melich

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná - RCM.

Patrícia Szegedyová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Pavol Drotár

~ 21. miesto v celoštátnom kole súťaže šach.

Pavol Šimoňak

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Pavol Šimoňak

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Peter Bezeg

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Peter Fedák

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Peter Fedák

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Peter Fedák

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Peter Lazar

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Petra Tocíková

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Rastislav Špakovský

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Rastislav Špakovský

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Richard Adam Hrehor

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Richard Blaško

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Richard Fedák

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.

Richard Tache

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Richard Tache

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Richard Tache

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Richard Vavrek

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m- voľný spôsob.

Richard Vavrek

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 100m voľný spôsob.

Richard Vavrek

~ 17. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m motýlik.

Róbert Balluch

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Róbert Balluch

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Róbert Halás

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Samuel Bekiaris

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Samuel Bekiaris

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Atletika v kategórii Beh na 400m.

Samuel Ivanka

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton.

Samuel Mečiar

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Simona Rožňovjaková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Šimon Matis

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Šimon Matis

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal - RCM.

Šimona Hricišinová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Tadeáš Genčúr

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Tadeáš Genčúr

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Volejbal.

Tereza Volavková

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 50m prsia.

Tereza Volavková

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 100m prsia.

Tereza Volavková

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Plávanie - RCM v kategórii 200m polohové preteky.

Tomáš Lipták

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Futsal.

Tomáš Lipták

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Tomáš Lipták

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Tomáš Lukáč

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Futbal.

Tomáš Lukáč

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Futsal - RCM.

Veronika Mušinská

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Viktória Fenčáková

~ 10. miesto v krajskom kole súťaže Volejbal.

Viktória Fenčáková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Zoltán Hanesz

~ 4-6. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal.


2012/2013

Alexandra Mončeková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Barbora Bruncová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Barbora Gočiková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Barbora Gočiková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Dana Almášiová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Gabriela Jančíková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Ivana Doubravová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Katarína Pajtášová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Lenka Mikušiaková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Bedminton v kategórii Dievčatá.

Lívia Štrbáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Martina Mladšíková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Michaela Tirpáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Michaela Tirpáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Natália Vrabcová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Oľga Tomková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Petra Tocíková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Simona Rožňovjaková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Šimona Hricišinová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Basketbal v kategórii Dievčatá.

Tímea Štrbáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Viktória Fialíková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.

Viktória Homová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná v kategórii Dievčatá.


2011/2012

Branislav Kolár

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Erik Masloviak

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Stolný tenis.

František Lami

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh.

František Lami

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Cezpoľný beh.

František Lami

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Cezpoľný beh.

Igor Rosocha

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Jakub Zbojan

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Leo Kniš

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Stolný tenis.

Lukáš Kopeščanský

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Marek Bodnár

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Martin Šefčík

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Matej Dilý

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Oliver Kovalčik

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Peter Lipták

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

René Peľak

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hádzaná .

Tomáš Macko

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Stolný tenis.


Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2012/2013
 

Gromóczki Anton II.A-  5. miesto-400m, 3. miesto- 4 x 100 m štafeta - Ľahká atletika, chlapci, Majstrovstvá Slovenska
Gromóczki Anton II.A 2. miesto-400m, 1. miesto-200m - Ľahká atletika, chlapci, KK
Kopeščanský Lukáš IV.C 3. miesto-
Ľahká atletika, chlapci, KK, Hod guľou
Lami František IV.A- 1.miesto-Ľahká atletika, chlapci, KK, 3000m
Bekiaris Samuel I.A- 2. miesto-Ľahká atletika, chlapci, KK, 200m 
Time Štrbáková IV.D- 3. miesto-futbal , dievčatá, KK

Lívia Štrbáková IV.D- 3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Viktoria Fialiková III.B-
3. miesto -futbal , dievčatá, KK
Katka Lapčáková  III.B-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Bernadeta Bočkoríková III.C-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Oľga Tomčová IV.E-
 3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Lucia Vasilisková IV.E-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Dana Almášiová IV.B-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Lukrétia Mertová II.A-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Adela Mareková II.C-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Anna Maligdová II.C-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Natália Vrabcová I.B-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Barbora Gočíková II.D-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Lucia Ritóková II.C-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Simona Rožňoviaková I.D-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Katarína Kirešová I.D-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Barbara Bruncová IV.D-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Klaudia Šerföozová I.A-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK
Ivana Andrejčíková III.A-
3. miesto-futbal , dievčatá, KK


Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2010/2011


Beh starostu  MČ KE                      
                        l.miesto – II.A- Lami,     2.miesto – II.E- Tomková
Florbal - krajské kolo - 1. miesto                    
                        -IV.C - Haško Ľ., Stieber M., Gančár M., Iván P., Maťaš R.
                        -IV.A - Řezanina L.,     II.B - Kvitkovič P.,   I.B - Jarabák T.             
                        -I.B - Peľák R., II.C - Peko P.,   II.D - Magic P.,  III.B- Blaško T.
Plávanie - regionálne kolo  
- 100 m prsia a 100 m v.s. -1.miesto - Čislák R., - I. B tr.               
- Štafeta 4 x 50 m polohovka a 4 x 50 m v.s. -  l. miesto
, zloženie družstva : Bak,  Maruščák,
                          Čislák - všetci I. B tr.,  Ondovčík - I. C tr.,
                          všetci postúpili do KK.
Stolný tenis - chlapci, krajské kolo - 4.miesto
                         - III.A - Kniš, Macko, Lapár                                
                         - III.B - Mašat
Florbal - Majstrovstvá SR  -  4.miesto.
                          IV.C -Haško, Stieber, Gančár, Maťaš, Iván                          
                          IV.A - Řezanina, II.B- Kvitkovič, I.B- Jarabák, Peľák

                          III.B- Filčák, III.C- Geroč, II.A- Molčák,I.C- Peko, II.D-Magic, Jurčo                     
Hádzaná chlapcov - krajské kolo, 4.miesto
                          - I.C - Nemec, Červeňák,  II.C-Kopeščanský,  IV.A-Kudlík,
                          - III.C-Kocák,  III.D-Sulinský,  I.D-Kovalčík, Lipták, Kačmar,
                          - I.D - Rosocha, Zbojan.
Nohejbal - finále regionáleho kola-2.miesto
                         športového materiálu. Družstvo : IV.D - Brinzík, Labaš,Varga
                           III.D - Sulinský,    IV.A - Kudlík   
Stolný tenis- finále reg.kola - chlapci, CVČ  - 3.miesto           
                          Macko, Kniš, Lapár - všetci - III.A
Florbal - finále reg.kola, CVČ                                
                       družstvo v konečnom poradí skončilo na 3.mieste 
Basketbal-finále reg. kola-chlapci, CVČ - l.miesto
Volejbal - krajské kolo-chlapci -4.miesto
                        - IV.C - Zima, Briškár, Kažimír,  II.C-Kopeščanský
                        - I.A- Moroz, Puza,   II.A- Molčák, Jurčo,   III.C- Sedlák,
                        - III.D- Pastyrčák.
Hádzaná – dievčatá- krajské kolo - 2.mieste
                        - III.A- Harčarufková,  II.E- Tomková,  II.D- Bruncová.
                        - IV.D- Dančišinová, Krištofová,  II.C- Doubravová, 
                        - II.A- Čorbová,  I.B- Fialková, Lapčáková,
                        - II.D - Štrbáková Timea, Štrbáková Lívia 
Volejbal- chlapci, reg.kolo - finále, CVČ, -  2.miesto          
                         - IV.C - Zima, Briškár, Kažimír,  II.C-Kopeščanský
                         - I.A- Moroz, Puza,   II.A- Molčák, Jurčo,   III.C- Sedlák,
                         - III.D- Pastyrčák.
Ľahká atletika -  krajské kolo
                         - 200 a 400 m - 1.miesto - Gromoczki - IV.A
                         - 800 m  - 1.miesto - Labaš - IV.D,
                         - diaľka  - 2.miesto - Zamborský,   trojskok       -3.miesto -Zamborský
                         - disk     - 3.miesto- Kapitančíková- I.D,  1500  - 3.miesto-Zsigrayová-I.D
 Basketbal - chlapci, krajské kolo - 3.miesto, zloženie družstva ako v reg.kole.
 
Ľahká atletika- majstrovstvá Slovenska,  SAŠŠ, 400 m - 2.miesto - Gromóczki              
                                                                        
Basketbal - dievčatá, KK, - 2.miesto                         
                         - IV.D -Ileninová, Milaničová, Dančišinová ,  II.E- Tomková
                         - IV.B-Kleščová , Lojová ,  IV.C-Palkociová,  II.E-Mladšíková,
                         - III.A- Harčarufková                                                       
Ľahká atletika - krajské kolo, CVČ,                         
                       - 1.miesto  - 1000 m - Labaš,      štafeta 4x100 m - Gromoczki,Mačinga, Gál, Zamborsk
                       - 2.miesto - diaľka - Zamborský
 Plávanie - krajské kolo,CVČ,
                        -1.miesto - Tutko - 100 m znak,   Čisslák -100 m prsia
                        -2. miesto - Tutko - 50 m v.s.,  štafety 4x50 p.p. a v.s.
                        -3.miesto - 100 m prsia - Kula,  100 m v.s.-Čislák
 Basketbal - krajské kolo, CVČ, 2. miesto  
                        Zloženie družstva : III.C-Sedlák,Šimon,Dzuruš,  II.A-Gánovský
                                                       - I.C-Gomboš, Lipták,   I.A-Vodila,  II.C-Kupper
 Nohejbal - krajské kolo, CVČ,  1. miesto.
                        - IV.D - Brinzík,Labaš,Varga,     III.D-Sulinský,  III.C-Horkavý
 

Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2009/2010

Beh starostu MČ Staré mesto - Tomková,l.E    2.miesto
Beh starostu MČ Juh              - Lami F. l.A      l.miesto
Regionálne kolo šach             - Koľveková ll.A  l.miesto
Krajské kolo - florbal EXE LCU  družstvo CH   l.miesto: Haško, Stieber, Maťaš, Řezanina, Mocný, Dzuruš, Tomčík,
                                                                                Molčák, Jurčo, Magic, Blaško, Filčák, Kvitkovič,
Regionálne kolo, hádzaná dievčatá  - l.miesto: Kočišová, Kastelová, Kuchtová, Repková, Galeštoková, Palkociová,                                                                                      Dančišinová, Harčarufková, Valová, Tomková, Bruncová
Regionálne kolo, hádzaná chlapci - 3.miesto:  Tomčík, Lukáč Š, Filičko, KUdlík, Fabián, Mižák, Kučnír, Molnár, Zima,
                                                                   Kolár, Geroč, Ševčík, Kopeščanský
Regionálne kolo, stolný tenis chlapci - 2.miesto: Kniš, Macko, Lapár, Kocúr
Majstrovstvá Slovenska EXELCUP - 2.miesto: Haško, Stieber, Maťaš, Řezanina, Mocný, Dzuruš, Tomčík,
                                                                   Molčák, Jurčo, Magic, Blaško, Filčák, Kvitkovič,

Krajské kolo, plávanie  - Tutko   l.miesto (100m znak)
                                   Geroč  3.miesto (100m motýlik
Krajské kolo, hádzaná, dievčatá 2.miesto: Repková, Galeštoková, Kočišová, Kuchtová, Palkociová, Dančišinová,
                                                              Harčarufková, Valová, Bruncová, Tomková, Almašiová
CVC regionálne kolo,volejbal, dievčatá   1.miesto: Hvozdovičová, Valová, Ferencová, Majerčáková, Hološová, Krištofová,
                                                                         Kuchtová Vasilisková
Karjské kolo, volejbal dievčatá - 2.miesto: Hvozdovičová,Majerčáková, Krištofová, Hološová, Valová, Vašková, Ferencová,
                                                             Sabová Vasilisková, Kuchtová
Krajské kolo, ľahká atletika -   Gromóczki 1.miesto (400m)
                                             Gromóczki 2.miesto (200m)
                                             Labaš        3.miesto (800m)
                                             Tomková    3.miesto (1500m
                                             Zamborský 3.miesto (diaľka)
                                             Mišinská    4.miesto (diaľka)
                                            Švédska štafeta 2.miesto: Mišinská, Gromóczki, Zamborský, Tomková
Krajské kolo, futbal dievčatá - 4.miesto   
 
CVC krajské kolo,volejbal, dievčatá   1.miesto: Hvozdovičová, Valová, Ferencová, Majerčáková, Hološová, Krištofová,
                                                                    Vasilisková
Majstrovstvá Slovenska, ľahká atletika - 1.miesto Gromóczki (400m) 

Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2008/2009

Krajské kolo


                  - florbal       družstvo ch   2.miesto:  Hudzik. Řezanina, Dzuruš, Haško, Gančar, Maťaš, Stieber, Tomčik, Farkaš,
                                                                            Mocný, Herteľ, Farkaš D,
                  - plávanie    Vovčko                                   1.miesto (100m v.s., 400m)
                                     Tutko                                       2.miesto (200m)
                                     Vovčko, Tutko, Geroč, Dillý    3.miesto (4x50m) štafeta  
                  - volejbal     družstvo D    3.miesto Hvozdovičová, Ferencová, Majerčáková, Hološová, Krištofová, Vašková,
                                                                     Valová, Hunyadiová
                  - atletika     Gromóczki     2.miesto 200m
                                     Gromóczki    1.miesto 400m
                                     Filičko           3.miesto 800m
                                     Gál                3.miesto 100m, 200m,
                                     Kleščová       2.miesto 100m, diaľka,
                   - futbal      drušstvo D     1.miesto Dančišinová, Krištofová, Kastellová, Harčarufková, Revészová, Palkociová,
                                                                         Hološová, Repková, Ileninová, Novická, Tomášková, Galeštoková, Kleščová,
                                                                         Zlacká
                               
Vianočný turnaj volejbal MIX"   l.miesto:  Hvozdovičová, Čontofalská, Majerčáková, Hološová, Krištofová, Valová,
                                                                 Ferencová, Vojaček, Zima, Kažimir, Briškáš, Lukáč P, Lukáč Š,

Majstrovstvá SR

                       
                        - florbal družstvo ch   4. miesto: Hudzik.  Dzuruš, Haško, Gančar, Maťaš, Stieber, Tomčik, Farkaš, Ivan
                                                                          Mocný,, Bartoši Dzuruš
                        - plávanie štafeta     1. miesto (4x50m)  Košický kraj
                        - atletika                   4. miesto: 400m, Gromoczki

 

Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2007/2008

 

Regionálne kolo

 

                        - florbal           - družstvo ch    2. miesto
                        - stolný tenis   - družstvo ch    2. miesto
                        - hádzaná       -  družstvo ch   2. miesto
                        - plávanie       - Vovčko           1. miesto (100m v.s., 100m znak)
                                               - Mačinga         3.miesto  (400m v.s.)
                                               - Volavková      3.miesto  (400m v.s.)
                                               - štafeta CH     1. miesto (4X50m v.s.)
                        - basketbal     - družstvo D     4. miesto
                        - volejbal        - družstvo D     1. miesto
                        - volejbal        - družstvo CH   2. miesto
                        - halový futbal - družstvo CH  3. miesto

 Krajské kolo

                       - šach           -  Kalmárová     3. miesto
                                           -  Kovalčík        3. miesto
                       - halový futbal- družstvo ch     5. miesto
                       - stolný tenis - družstvo ch     5. miesto
                       - hádzaná     -  družstvo ch     3. miesto Panulin, Bušovský, Verba, Dančišin,Sedlák, Konečný, Rybický
                                                                                Ilenin, Fabian, Mižák, Molnár, Hudzik, Lukáč, Zima
                       - plávanie     -   Vovčko          1. miesto (100m v.s., 100m znak)
                                          -    Mačinga       4.miesto  (400m v.s.)
                       - basketbal   - družstvo D       4. miesto Mačajová, Žilková, Sklenárová, Voščinárová, Sokolovská, 
                                                                                 Putoráková, Kuchtová, Ileninová, Milaničová, Lojová, Kleščová,
                                                                                 Kočišová
                        - volejbal     - družstvo CH     5. miesto Buzik, Sabol, Antl, Lukáč, Vojáček, Stein, Panulin, Bušovský
                                                                                 Zima, Briškár, Kažimír,Lukáč, Kocúr
                        - volejbal     - družstvo D       1. miesto Hvozdovičová, Čontofalská, Majerčáková, Krištofová, Hološová, 
                                                                                Juhászová, Kalmárová, Kissidayová, Kuchtová, Szaboóvá, Tatrčíková
                        - futbal        - družstvo D       2. miesto Škotnárová, Putoráková,Sokolovská, Kissidayová, Palkociová
                                                                                 Kastellová, Galeštoková, Kleščová, Zlacká, Reveszová, Krištofová
                                                                                 Dančišinová, Holočová, Ileninová, Milaničová
                        - ľahká atletika - Kleščová     2. miesto(100m)
                                               - Kleščová      2.miesto(diaľka) 
                                               - Gromóczky  1. miesto(400m)
                                               - Filičko          1. miesto(800m)         
                                              - družstvo CH 3.miesto(štafeta)
 

Majstrovstvá Slovenska
                       - plávanie             - Vovčko        2. miesto (100m v.s)
                                                                         4. miesto(100m znak)
                                                                         4. miestp(50m v.s.)
                       - ľahká atletika     - Gromóczky 4. miesto(400m)
                                                  - Filičko          7. miesto(800m)         

                                    


Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2006/2007

Regionálne kolo

Ľahká atletika:

           Kuchtová                             2. miesto (1500 m - beh)
           Stratilová                             3. miesto (1500 m - beh)
           Buzik                                  2. miesto (švédska štafeta)
           Bursková                             4. miesto (skok do diaľky)
           Kráľová                                2. miesto (švédska štafeta)
           Kissidayová                         1. miesto (400 m - beh)
           Kissidayová                         2. miesto (švédska štafeta)
           Krajňák                               2. miesto (švédska štafeta)

Pávanie:

           Vovčko                                1. miesto (100 m - znak)
           Vovčko                                1. miesto (100 m - voľný spôsob)

Stolný tenis:

           družstvo - Velebný, Vendel   2 miesto
           Kondela                             2miesto

           Šárová                               4 miesto

Orientačný beh:

           Drenčák                               1. miesto
           Gajdoš                                 2. miesto


Krajské kolo

Ľahká atletika:

           Kuchtová                             3. miesto (1500 m - beh)
           Kuchtová                             3. miesto (švédska štafeta)
           Buzik                                  3. miesto (švédska štafeta)
           Kráľová                               3. miesto (švédska štafeta)
           Krajňák                               3. miesto (švédska štafeta)

Pávanie:

           Vovčko                                1. miesto (100 m - znak)
           Vovčko                                1. miesto (100 m - voľný spôsob)
           Vovčko                                5. miesto (100 m - znak)
           Vovčko                                5. miesto (100 m - voľný spôsob)Stolný tenis:

           družstvo - Velebný, Vendel     5. miesto
           Kondela                                5. miesto

           Šárová                                  4. miesto


Orientačný beh:

           Drenčák                               7. miesto
           Gajdoš                                 4. miesto

Majstrovstvá Slovenska
 

Plávanie:
       Vovčko                    5.miesto (100m znak)
       Vovčko                    5.miesto (100m v.s.)
Orientačný beh
       Gajdoš T                 5.miesto


Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2005/2006

Krajské kolo

Šach:

           Kalmárová                       3. miesto

Pávanie:

           Vovčko                            1. miesto (100 m - znak)
           Vovčko                            1. miesto (100 m - voľný spôsob)
           družstvo chlapcov             1. miesto (štafeta 4x50 m - znak)
           družstvo chlapcov             2. miesto (štafeta 4x50 m - voľný spôsob)
 
Volejbal:

          družstvo dievčat              3. miesto

Ľahká atletika:

          Timurová                           2. miesto (100 m - prek.)
          Timurová                           2. miesto (300 m - prek.)
          Škvarla                             2. miesto (110 m - prek.)
          Drenčák                            2. miesto (3000 m)
          Škvarla                             3. miesto (výška)
          družstvo chlapcov              3. miesto (štafeta 4x100 m)


Majstrovstvá republiky

Pávanie:

           Vovčko                                3. miesto (100 m - znak)
           Vovčko                                3. miesto (100 m - voľný spôsob)


Umiestnenie žiakov  športových súťažiach v šk. r. 2003/2004


Krajské kolo


Hádzaná:

           družstvo chlapcov           5. miesto
           družstvo dievčat              5. miesto

Volejbal:

          družstvo dievčat              4. miesto
          družstvo chlapcov           5. miesto

Futbal:

          družstvo dievčat              1. miesto

Orientačný beh:

          T.Drenčák                       2. miesto

Plávanie:

          D.Holováčová                  1. miesto (100 m motýlik)
                                               4. miesto (400 m voľný spôsob)

Ľahká atletika:
 
          E.Timurová                       2. miesto (300 m prekážky)
          M.Lami                            2. miesto (3000 m)
          Š.Lipták                          1. miesto (110 m prekážky)
                                                1. miesto (300 m prekážky)

Štafeta:

          družstvo chlapcov           3. miesto (4 x 100 m)


Majstrovstvá Slovenska


          D.Holováčová                   5. miesto (100 m motýlik)
          Š. Lipták                         3. miesto (300 m prekážky)
                                                3. miesto (110 m prekážky)

 


Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2002/2003


Regionálne kolo v školskom roku 2002/2003


Cezpoľný beh:
 
            T. Drenčák                 2. miesto
            M. Lami                      5. miesto
            družstvo chlapcov      9. miesto
          
            družstvo dievčat         6. miesto
            Jana Frániková
            Eva Timurová
            Martina Frániková     
 
Stolný tenis:
 
            družstvo dievčat        3. miesto – postup do krajského kola
            J. Frániková
            E. Timurová
            M. Bodnárová
 
            družstvo chlapcov     3. miesto – postup do krajského kola
            J. Petričko
            T. Raslavský
            M. Jurík
            M. Čurila
 
Hádzaná:
 
            družstvo chlapcov     2. miesto – postup do krajského kola
            Tomáš Petraško
            Peter Mudy
            Martin Ondrašovič
            Ján Beneš
            Štefan Lipták
            Ladislav Vidumanský
            Gabriel Dúl
            Juraj Hodoš
            Tomáš Nižnay
            Michal Kolesár
            Marián Bažalík
            Rudolf Barczi
 
Volejbal:
 
            družstvo dievčat         1. miesto – postup do krajského kola
            Veronika Haľková         4. B
            Zuzana Melníková        4. B
            Jana Rujáková             4. B
            Lucia Kašická             3. B
            Patrícia Neupauerová   3. B
            Katarína Džubáková     3. A
            Elena Bušová              2. A
            Tatiana Gondeková      2. A
            Veronika Polcová         2. A
            Eva Kravcová              1. A
            Eva Kožárová              1. A
            Eva Timurová              1. D
            Michaela Pavlovičová   2. D
 
Halový futbal:
 
            družstvo chlapcov     3. miesto – postup do krajského kola
            Viliam Barényi
            Matúš Bulla
            Dominik Béreš
            Daniel Surgent
            Tomáš Szabadoš
            Štefan Dubecký
            Jozef Vilček
            Štefan Lipták
            Peter Mudy
            Gabriel Dúl
 
 
Plávanie chlapci, dievčatá       postup do krajského kola
 
            Holováčová      3.E                  1. miesto 100 m motýlik
                                                         1. miesto 400 n v.sp.
            Vidumanský    3.D                  2. miesto 100 m v.sp.
                                                        2. miesto  50 m v.sp.
            Hacio             3.A                  4. miesto  400 m v.sp.
            Grenzner        3.D                  3. miesto 100 m prsia  
 
 
Orientačný beh, chlapci, dievčatá:  postup do krajského kola ch a D
          
            Tomáš Drenčák          3.B      1. miesto
            Marek Balla               3.B 
            Michal Lami              1.C 
          
            Barbieriková Nina      2.C
            Bilohlávková Martina  2.C       
 
Atletika chlapci, dievčatá:      postup do krajského kola
       
            Štefan Lipták              1. miesto 110 m prekážky
            Michal lami                 2.  miesto 3000 m
            Ludovít Čoma             1. miesto disk
            Jana Frániková           1. miesto skok do výšky    
            Eva Timurová              3. miesto 110 m prekážky
 

Turnajové súťaže


Futbal:
 
            družstvo dievčat       3. miesto
            Jana Frániková           3. C
            Gabriela Dobranská    2. D
            Katarína Lengyelová    2. D
            Gabriela Moňoková     3. E
            Eva Kožarová             1. D
            Eva Timurová             1. D
            M. Bodnárová             1. D
            Mária Bušová             4. A
            Elena Bušová             2. A
            Dáša Krasnočková      3. E
 
 
Hádzanársky turnaj:
 
         Družstvo chlapcov        2. miesto
         Družstvo dievčat           1. miesto
 

Ďalšie umiestnenie v regionálnom kole:

 
Šach:
            Haško František         10.miesto
            Brožovský Rasťo        22.miesto
            Horváth Michal           26.miesto
 
 
            Basketbal dievčatá     5.-8. miesto
            Hádzaná dievčatá       5.-7. miesto
            Volejbal chlapci          7. miesto  
 

Krajské kolo v školskom roku 2002/2003

 
            Stolný tenis ,dievčatá             6. miesto
            Stolný tenis, chlapci              7. – 9. miesto
            Halový futbal, chlapci             6. miesto
            Hádzaná,  chlapci               4. miesto 
            Volejbal, dievčatá               4. miesto
 
Orientačný beh:
        
            Tomáš Drenčák        1. miesto   postup na Majstrovstvá Slovenska
            Michal lami                6. miesto
 
Atletika chlapci, dievčatá:
 
            Štefan Lipták            1. miesto 110 m prekážky postup na Majstrovstvá Slovenska
            Michal Lami             1. miesto 3000 m   
            Eva Timurová             3. miesto 110 m prekážky
            Jana Frániková          4. miesto skok do výšky
 
Plávanie chlapci, dievčatá 
 
            Holováčová 3.E         1.miesto 100 m motýlik postup na Majstrovstvá Slovenska
                                             4.miesto 400 n v.sp.
            Vidumanský 3.D         4.miesto 100 m v.sp.
                                             2. miesto  50 m v.sp.
 

Majstrovstvá Slovenska


 
Atletika chlapci: 

 
            Štefan Lipták            4. miesto 110 m prekážky    
            Michal Lami              4. miesto 3000 m   
 
Plávanie  dievčatá 
 
            Holováčová 3.E         6. miesto 100 m motýlik   


Umiestnenie žiakov v športových súťažiach v šk. r. 2001/2002

- Beh z príležitosti Dňa študentstva a Európskeho týždňa boja proti drogám. Umiestnenie:  8.miesto – Shekin Dussault, získala vecnú cenu
- Cezpoľný beh – regionálne kolo, umiestnenie:  3.miesto -  Tomáš Drenčák  postup do krajského kola.  Družstvo dievčat Frániková, Haľková, Grabanová, Rujáková sa umiestnili na 5.mieste.
- Memoriál Márie Zavarskej – preskok cez švihadlo, Duszová, Micenková a Gondeková získali 1., 2., a 3. miesto.
- Beh o cenu starostu KE-Juh,  Umiestnenie: Shekina Dussault - 9.miesto,  Frániková - 10.miesto.
- Regionálne kolo v šachu, Umiestnenie: Ján Mazák – 5. miesto, postup na kraj.
 
Volejbal dievčatá  -  regionálne kolo                                                                             3. miesto

                                  -  krajské kolo                                                                                                      3. miesto

Hádzaná chlapci  -  regionálne kolo                                                                             2. miesto

                             -  krajské kolo                                                                                                          3. miesto

Plávanie ch a d    -  regionálne kolo                                      
         Grenzner B.                                            2. D                  100 m znak                        3. miesto
         Holováčová D.                                         2. E                  100 m motýlik                     2. miesto
         Čech J.                                                  3. C                  50 m voľný spôsob              3. miesto
         Čech J.                                                  3. C                  100 m voľný spôsob            4. miesto
         Vidumanský                                           2. D                  100 m voľný spôsob            5. miesto
         štafeta                                                                            50 m voľný spôsob              2. miesto

Plávanie ch a d   -     Krajské kolo             

         Holováčová                                             2. E                 100 m motýlik                     2. miesto
         Vidumanský                                           2. D                 50 m voľný spôsob              3. miesto   
 ĽA – regionálne kolo
         Frániková Jana                                       2. C                 vrh guľou                             4. miesto
         Frániková Jana                                       2. C                 skok do výšky                      3. miesto
         Melníková Zuzana                                  3. B                 hod diskom                          3. miesto
         Kreutzová Michaela                                2. E                 skok do výšky                      6. miesto
         Haľková Veronika                                   3. B                 beh – 100 m                         2. miesto
         Balla Marek                                           2. B                 hod kladivom                        3. miesto
         Lipták Štefan                                         1. B                 beh – 110 m prek.                1. miesto
         Sonderlich Jozef                                    4. B                 hod oštepom                        1. miesto

ĽA – krajské kolo


         Frániková Jana                                       2. C                 vrh guľou                             3. miesto
         Frániková Jana                                       2. C                 skok do výšky                      3. miesto
         Melníková Zuzana                                  3. B                 hod diskom                          6. miesto
         Haľková Veronika                                   3. B                 beh – 100 m                         5. miesto
         Balla Marek                                            2. B                 hod kladivom                        2. miesto
         Lipták Štefan                                          1. B                 beh – 110 m prek.                3. miesto

Futbal – krajské kolo

         Družstvo dievčat                                                                                                         2. miesto
Orientačný beh – regionálne kolo
         Drenčák Tomáš                                      2. B                                                              1. miesto
         Molnár Štefan                                        3. A                                                               5. miesto
Orientačný beh – krajské kolo
         Drenčák Tomáš                                      2. B                                                              1. miesto
         Balla Marek                                            2. B                                                              4. miesto

Orientačný beh –majstrovstvá Slovenska
         Drenčák Tomáš                                      2. B                                                              1. miesto