Športové podujatia

Športové akcie v školskom roku 2021/2022

Kurz ochrany života a zdravia pre III.ročník -september 2021- KOŽaZ - Anička, Bankov
Obsahom sú 4 stanovištia - streľba zo vzduchovej zbrane, topografia, zdravotnícka príprava a civilná obrana. Prednáška a ukážka profesionálnej záchrannej služby.

Účelové cvičenie jesenné I.ročník -september 2021 - Anička
Účelové cvičenie jesenné II.ročník - september 2021 - Anička
Obsahom účelových cvičení sú rôzne športové aktivity a prechádzky v prírode.

Organizačná pomoc pri Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach - október 2021.


Lyžiarsky kurz pre I.a II. ročník- január, február 2022 - uskutočnil sa v Tatranskej Lomnici. 
Zúčastnilo sa ho 138 študentov I. a II.ročníka. Obsahom bol základný lyžiarsky výcvik.

Účelové cvičenie jarné I.ročník- máj 2022 - Anička
Účelové cvičenie jarné II.ročník- máj 2022 - Anička
Obsahom účelových cvičení sú rôzne športové aktivity a prechádzky v prírode.

Plavecký kurz pre III.ročník - máj 2022- uskutočnil sa na Drienici. Zúčastnilo sa ho 62 študentov III.ročníka. Obsahom bol základný plavecký výcvik a športové aktivity v prírode.

Organizácia regionálneho kola v bedmintone chlapcov ( SOŠ Železničná)- máj 2022.
Organizácia regionálneho kola v bedmintone dievčat (  SOŠ Železničná)- máj 2022.

Organizácia krajského kola v bedmintone chlapcov ( SOŠ Železničná)- máj 2022.
Organizácia krajského kola v bedmintone dievčat ( SOŠ Železničná)- máj 2022.

​​​​​​​


Športové akcie v školskom roku 2020/2021

Účelové cvičenie jesenné I.ročník - Anička
Účelové cvičenie jesenné II.ročník - Bankov
Obsahom účelových cvičení sú rôzne športové súťaže a prechádzky v prírode.

Kurz ochrany života a zdravia pre III.ročník- KOŽaZ - Anička, Bankov
Obsahom sú 4 stanovištia - streľba zo vzduchovej zbrane, topografia, zdravotnícka príprava a civilná obrana. Prednáška a ukážka profesionálnej záchrannej služby.

Lyžiarsky kurz, plavecký kurz a jarné účelové cvičenia sa z dôvodu pandémie neuskutočnili.


Športové akcie v školskom roku 2019/2020

Účelové cvičenie jesenné I.ročník - Anička
Účelové cvičenie jesenné II.ročník - Bankov
Obsahom účelových cvičení sú rôzne športové súťaže a prechádzky v prírode.

Kurz ochrany života a zdravia pre III.ročník- KOŽaZ - Anička, Bankov
Obsahom sú 4 stanovištia - streľba zo vzduchovej zbrane, topografia, zdravotnícka príprava a civilná obrana. Prednáška a ukážka profesionálnej záchrannej služby.

Lyžiarsky kurz pre I.ročník - uskutočnil sa v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho 106 študentov I.ročníka. Obsahom bol základný lyžiarsky výcvik.

Plavecký kurz a jarné účelové cvičenia sa zdôvodu pandémie neuskutočnili. 

Športové akcie v školskom roku 2018/2019

Účelové cvičenie jesenné I.ročník - Anička
Účelové cvičenie jesenné II.ročník - Bankov
Obsahom účelových cvičení sú rôzne športové súťaže a prechádzky v prírode.

Kurz ochrany života a zdravia pre III.ročník- KOŽaZ - Anička, Bankov
Obsahom sú 4 stanovištia - streľba zo vzduchovej zbrane, topografia, zdravotnícka príprava a civilná obrana. Prednáška a ukážka profesionálnej záchrannej služby.

Lyžiarsky kurz pre I.ročník - uskutočnil sa v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho 104 študentov I.ročníka. Obsahom bol základný lyžiarsky výcvik.

Účelové cvičenie jarné I.ročník - Bankov
Účelové cvičenie jarné II.ročník - Bankov
Obsahom účelových cvičení sú rôzne športové aktivity a prechádzky v prírode.

Plavecký kurz pre II.ročník - uskutočnil sa na Drienici. Zúčastnilo sa ho 80 študentov II.ročníka. Obsahom bol základný plavecký výcvik a športové aktivity v prírode.
 Športové akcie v š.r. 2011/2012

Účelové cvičenie druhákov 2011/2012

Dnes sa uskutočnilo účelové cvičenie druhých ročníkov našej školy. Hoci pôvodný plán bol výstup na Horný Bankov, počasie nás nakoniec donútilo zostať bližšie - na Aničke. Samozrejme, nechýbali ani rôzne športové súťaže.

Účelové cvičenie druhákov - foto

Aby sme boli konkrétnejší, jednalo sa už o známy hod granátom, skoky do diaľky a skákanie cez švihadlo. Každá trieda dosadila do súťaže 10 študentov, ktorí za ňu bojovali. 
Konečné výsledky sú takéto:

Miesto Trieda
1. 2.C
2.  2.B
3.  2.D
4.  2.A

Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým študentom za účasť. Počasie zvládli naozaj hrdinsky a dúfame, že rovnako aktívni budú aj nabudúce.


Účelové cvičenie - prvý ročník 2011 / 2012


Dňa 5.10.2011 sa konalo účelové cvičenie žiakov prvého ročníka. Veľmi dobrú náladu spôsobila aktivita žiakov, radosť z úspechu a krásny slnečný deň. Zvíťazila trieda 1.C. Gratulujeme

Účelové cvičenie 1 ročník 2011/2012
 
Miesto Trieda
1. l.C
2.  l.A
3.  l.D
4.  l.B


V školskom roku 2011 - 20012 bola  škola prihlásená v športových súťažiach:
hádzaná D, CH,  florbal CH,volejbal D,CH, basketbal D,CH, orientačný beh D,CH, bedminton, D,CH,  veľký futbal D,CH, f utsal CH,  stolný tenis D,CH
V súťažiach organizované RCM:   volejbal D,  basketbal ch, plávanie, ĽA
 
Dosiahnuté výsledky: 2011 - 2012
29.09.2011 Beh o pohár starostu mestskej časti Košice - Staré Mesto,
(1500m)
  Oľga Tomková  lll.E  -  l.miesto,
  Štrbáková Timea, lll. D - 2.miesto,
(3000m)
  František Lami  lll.A - 1. miesto, 
  Matej Mačinga  lV.B - 5.miesto


29.09.2011: Cezpoľný beh regionálne kolo, 4. miesto: chlapci Pilár Marek,  l.B, Brzáč Ján , l.C

12.10.2011 Cezpoľný beh , krajské kolo, Dobšiná , František Lami  lll.A    ako jednotlivec   obsadil  l.miesto a postúpil na majstrovstvá Slovenska

25.10.2011 majstrovstvá Slovenska cezpoľný beh, František Lami  lll.A  7.miesto

20.10.2012 RK SŠ v bedmintone, :D - 5.miesto ch:  9 miesto

14.12.2011 sa uskutočnil lll.ročník „Staromestský turnaj v basketbale“. Súťažili zmiešané družstvá chlapcov a dievčat - 
2 miesto:  Peter Dzuruš  lV.C , Marian Sedlák lV.C, Pavol Šimon lV.C, Ladislav Gomboš  ll.C,  Martin Lipták ll.C, Alexander Vodila ll.A, Martina Mladšíková lll.E, Ivana Doubravová lll.C

13.12.2011 Regionálne kolo vo futsale chlapcov  SŠ 2.miesto v skupine

20.12.2011 sa uskutočnil 9.ročník volejbalového turnaja MIX chlapcov a dievčat. Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste a tak už po 5. krát obhájili prvenstvo.
Družstvo dievčat a chlapcov:
Valová Katarína lV.B, Kapitančíková Zuzana ll.D, Gajdarová Zuzana ll.D, Majtnerová Veronika l.C, Lapčáková Katarína ll.B, Mareková Adela l.C, Moroz Michal ll.A, Marko Puza ll.A, Molčák Filip lll.A, Gašparík Norbert l.D, Vaľovský Ľubomír ll.A, Kostura Radoslav l.B
06.02.2012 regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov – 1.miesto:   Leo Kniš  3.A,Tomáš Macko 3.A,  Radovan Lapár 3.A, Erik Maloviak
 
07.02.2012 regionálne kolo v stolnom tenise dievčat – 3. miesto: Lívia Štrbáková 3.D, Ľudmila Pramuková 3.D, Diana Zacherová 3.C, Daniela Rudišinová 2.B,  postup do KK
 
11. a 12. 02.2012 Súťaže s Optimou do Formy – Peter Petruš, disciplína tlaky na lavičke 1.miesto

14. a 15.11.2011 sa uskutočnilo RK basketbal ch. 1. miesto

22.02.2011 KK basketbal CH, Rožňava, 4.miesto: Peter Dzuruš  lVC, Pavol Šimon lV.C, Michal Kupper lll.C, Martin Lipták, Rodrigo Silliprandi lll.C, Marián Sedlák lV.C, Rastislav Kačmár ll.C,  Rastislav Kažimír, Alexander Vodila ll.A, Ladislav Gomboš ll.C

23. a 24.02.2012 sa dievčatá zúčastbili RK basketbal D

21.10.2012 KK stolný tenis D, 4. – 6. miesto: Lívia Štrbáková 3.D, Ľudmila Pramuková  3.D, Diana Zacherová 3.C, Daniela Rudišinová 2.B

22.02.2012 KK v stolnom tenise chlapcov – 3.miesto: Leo Kniš 3.A, Tomáš Macko 3.A, Erik Maloviak 1. D

16. a 17.02.2012 sa uskutočnilo RK v hádzanej CH, 1.miesto Lukáš Kopeščanský, lll.C, Igor Rosocha ll.D, Jakub Zbojan llD, Peter Lipták ll.D, Oliver Kovalčík ll.D, Marek Bodnár ll.D, Ján Lukajka l.D, Martin Milichovský l.C, Lukáš Gdovin l.C, Braňo Kolár lV.C, Martin Ševčík lV.C, Rastislav Kačmár ll.D

Dňa 06.03.2012 sa uskutočnilo krajské kolo v hádzanej CH, lll. miesto: Lukáš Kopeščanský, lll.C, Igor Rosocha ll.D, Jakub Zbojan llD, Peter Lipták ll.D, Oliver Kovalčík ll.D, Marek Bodnár ll.D, Matej Dilý lV.C, Braňo Kolár lV.C, Martin Ševčík lV.C, René Peľák ll.B

Dňa 08.03.2012 sa uskutočnilo RK v hádzanej dievčat - l. miesto
                                                                       
Dňa 16.03.2012 sa uskutočnilo KK v hádzanej dievčat – 3.miesto: Oľga Tomková lll.E, Barbora Bruncová lll.D, Viktória Fialiková ll.B , Lívia Štrbáková lll.D, Timea Štrbáková lll.D, Katarína Valová lV.B, Katarína Lapčáková ll.B, Danka Almášiová,  Adela Mareková l.C,  Viktória Homová l.D

21. a 22. 03.2012 sa uskutočnilo RK vo volejbale D - 5.miesto: Valová Katarína lV.B, Štrbáková Lívia, Štrbáková Timea lll.D, Vasilisková Lucia lll.E, Tomková Oľga lll.E, Lapčáková Katarína ll.B, Mertová Lukrécia l.A, Majtnerová Veronika l.C, Maligdová Anna l.C
 
19. – 20.03.2012 sa uskutočnilo RK vo volejbale CH – 3. miesto
V  KK  vo volejbale chlapcov skončili na 4. mieste: Filip Molčák 3.A, Peter Jurčo 3.A, Marán Sedlák 4.C,  Marko Puza 2.A,  Michal Moroz 2.A,  Ľubomír Vaľovský 2.A,  Patrik Mamrák 1.B,  Radoslav Kostura1.B,  Michal Grešák 1.A,  Norbert Gašparík 1.D, Lukáš  Kopeščanský 3.C
                                                                                                                                                                                               
25.04. 2012 sa uskutočnilo RK vo futbale dievčat  - 3. miesto

2. 5. sa uskutočnilo KK vo futbale dievčat  - 5. miesto: Timea Štrbáková, Lívia Štrbáková, Barbora Bruncová lll.D, Daniela Harčarufková lV.A, Viktória Fialíková , Katarína Lapčáková ll.B, Bernadeta Bočkoríková ll.C, Oľga Tomková, Vasilisková Lucia lll.E, Almášiová Dana lll.B, Lukrécia Mertová l.A, Veronika Majtnerová, Adela Mareková, Anna Maligdová l.C 
                          
28.05.2012 sa uskutočnilo  RK vo futbalo žiakov SŠ - 5.miesto: Horkavý Eduard, Nemec Jozef, Olšanský Michal,Pačinda Matúš, Bodnár Marek, Matejosvký Jozef, Benedik Boris,Šupík Peter, Benninghaus Ivan, Šenitka Michal, Mazúr Michal, Pillár Marcel, Szigeti Oliver, Maruščák Jozef
 
Dňa 4.5.2012 sa uskutočnilo RK v ĽA SŠ
František Lami lll.A               1. miesto  3000 m
David Gál  lV.D                     1. miesto 100m
Kapitančíková Zuzana ll.D    2.miesto disk
Gromóczki Anton                  2.miesto 200m
Zamborkský Ján lll.E            2.miesto skok do diaľky
                                    
Dňa 29.5.2012 sa uskutočnilo KK v ĽA SŠ,
František Lami lll.A             1. miesto  1500 m
Gromóczki Anton                 2.miesto 400m
Zamborkský Ján lll.E           3.miesto skok do diaľky

Iné súťaže - RCM
19.04.2012 sa uskutočnilo regionálne finále  lll. Ročníka dlhodobých súťaží v basketbale chlapcov – 3. miesto: Sedlák Marián lV.C, Dzuruš Peter lV.C, Sedlaák Štefan  Kačmár Rastislav ll.D, Šimon Pavol lV.C, Gomboš Ladislav Kažimír Rastislav ll.C, Kupper Michal  Rodrigo Silliprandi lll.C, Vodila Alexander ll.A
Družstvo dievčat sa zúčastnilo dlhodobej súťaže vo volejbale 
 
7.6.2012 RCM -  krajská športová olympiáda plávanie
Ondovčík Miroslav 2.C                       1.miesto 50 m prsia
Tutko Jakub 4.C                                 1.miesto 50 m znak
Kula Rastislav 2.C                              2. miesto 50 m motýlik
Čislák Richard  2.B                             3. miesto 10m v.s.
Čislák, Bak, Tutko, Kaľavský              2.miesto  štafeta 4 x 50 m v.s
Čislák, Ondovčík,  Tutko, Kaľavský    2.miesto  štafeta 4 x 50 m p.p
 
8.6.2012 RCM -  krajská športová olympiáda ľahká atletika
Zamborský Ján                   1.miesto  diaľka,  624cm
Kopeščanský Lukáš           2.miesto  guľa, 12,84m
Gromóczki Anton, 1.A        2.miesto  400m, 58,12s
Lazúr Michal                       3.miesto  100m. 12,15s 

Žiaci sa počas šk.roka zúčastnili 30 súťaží a zúčastnilo sa ich 460 žiakov
majstrovstvá Slovenka: 1 x 7. miesto
krajské kolo:        1.miesto 2x
                            2.miesto 6x
                            3.miesto 6x
regionálne kolo:  1.miesto 6x
                            2.miesto 3x
                            3.miesto 3x

Športové akcie v š.r. 2012/2013

21. 9. 2012, cezpoľný beh, RK, družstvá: dievčatá: 6.miesto
                                                                        chlapci: 5.miesto
                                                       dievčatá: 16.miesto: Alica Zsigrayová III.D
                                                                        18.miesto: Zina Miškovičová I.D
                                                                        19.miesto: Nikola Zavatzká III.C
                                                       chlapci: 10.miesto: Leo Kníš IV.A
                                                                      12.miesto: Dominik Stripaj I.D
                                                                      20.miesto: Michal Sokol II.B

2. 10. 2012, plavecká štafeta, počet žiakov: chlapci: 8
                                                                              dievčatá: 2

4. 10. 2012, Beh o pohár starostu MČ Košice-Staré Mesto, dievčatá: 1.miesto: Lívia Štrbáková IV.D
                                                                                                                          5.miesto: Timea Štrbáková IV.D
                                                                                                         chlapci: 1.miesto: František Lami IV.A
                                                                                                                        3.miesto: Dominik Stripaj I.D 

2. 10. 2012, bedminton, RK, dievčatá: 3.miesto: Katarína Pajtošová II.C, Lenka Mikušiaková II.B
                                                      chlapci: 8.miesto: Erik Rosenberg II.D, Arpád Tóth II.D

22. 10. 2012, bedminton, RK, dievčatá: 3.miesto: Katarína Pajtošová II.C, Lenka Mikušiaková II.B
                                                      chlapci: 8.miesto: Erik Rosenberg II.D, Arpád Tóth II.D

26. 10. 2012, florbal, RK, počet účastníkov: 16, 5.-6.miesto
Peter Jurčo IV.A, Filip Molčák IV.A, René Peľák III.B, Tomáš Jarabák III.B, Peter Kvitkovič IV.B, Ivan Bennighaus IV.B, Peter Lazor II.D, Jakub Červeňák III.C, Dominik Stripaj I.D, Marek Magic IV.D, Samuel Bekiaris I.A, Dominik Benko II.A, Richard Blaško I.B, Šimon Tabačko II.C, Michal Šenitka IV.B, Jakub Fedorko IV.B

8. 11. 2012, futsal - chlapci, RK, počet účastníkov: 12, umiestnenie v zákl. skupine: 2. miesto
René Peľak, Dominik Stripaj, Michal Olšanský, Tadeáš Genčúr, Jakub Zbojan, Peter  Šupík, Peter Fedák, Oliver Kovalčík, Martin Bosák, Ivan Benninghaus, Jozef Nemec, Jozef Matejovský

12. 11. 2012, bedminton, KK, dievčatá: 3.miesto: Katarína Pajtošová II.C, Lenka Mikušiaková II.B
14. 11. 2012, volejbal - dievčatá, RK, CVČ, počet účastníkov: 8
15. 11. 2012, volejbal – dievčatá, RK, CVČ, počet účastníkov: 10
21. – 22. 11. 2012 basketbal – dievčatá RK, počet účastníkov: 10 – 3. Miesto, postup
4. – 6. 12. 2012, hádzaná – chlapci, KK, CVČ, počet účastníkov: 10, 5.miesto
9. 10. 2012 basketbal – chlapci CVČ, počet účastníkov: 10
13. 11. 2012 basketbal – chlapci CVČ, počet účastníkov: 10 – 2. Miesto, postup
19. 11. 2012 basketbal – chlapci RK, počet účastníkov: 10 – 2. Miesto, postup
29. 10. 2012 futsal – chlapci CVČ, počet účastníkov: 12
13. 12. 2012 futsal – chlapci CVČ, počet účastníkov: 12 – 3. Miesto, nepostúpili
21. – 22. 11. 2012 basketbal – dievčatá RK, počet účastníkov: 10 – 3. Miesto, postup
19. 12. 2012 volejbal MIX – počet účastníkov: 11. Družstvo dievčat a chlapcov získalo v 10. ročníku vo volejbale MIX 1. miesto, po 6. krát za sebou a zíslali definitívne putovný pohár.

17.01.2013 stolný tenis dievčatá RK 3.miesto, počet  účastníkov: 4,
                     Štrbáková Lívia lV.D,  Pramuková Ľudmila lV.C, Zacherová Diana lV.C, Rudišinová Danka  
                     lll.B

18.1.2013 stolný tenis chlapci 2. Miesto, počet  účastníkov: 3
                     Kniš Leo lV.A, Macko Tomáš lV.A, Maslovjak Erik

21.01.2013 RCM volejbal dievčatá semifinále 2. V skupine, počet zúčastnených: 10 nepostúpili do  
                     finále
Majtnerová Veronika II.C, Mareková Adela II.C, Valová Kristína I.C, Vasilisková Lucia IV.E, Lapčáková Katarína III.B, Mertová Lucia II.A, Tomková Oľga IV.E, Štrbáková Lívia IV.D, Tociková Petra I.A, Jurčová Martina II.D

28.01.2013 basketbal – chlapci KK, SAŠ, počet účastníkov: 10, 5. Miesto, nepostúpili
                     Fedorko Jakub – IV.B, Gomboš Ladislav – III.C, Kačmár Rastislav – III.D, Kažimír Rastislav –   
                    III.C, Kuper Michal – IV.C, Lipták Martin – III.C, Rosocha Igor – III.D, Sedlák Štefan – III.D, 
                    Šenitka Michal – IV.B, Vodila Alexander – III.A, 

29.01.2013  basketbal - dievčatá KK SAŠ,- 3. miesto  počet účastníkov: 8
                    Martina Mladšíková lV.E, Ivana Doubravová IV.C, Barbora Gočiková II.D, Šimona Hricišinová I.D,
                    Simona Rožnovjaková l.D, Michaela Tirpáková I.C, Alexandra Mončiková l.B, Petra Točiková l.A

V prvom polroku školského roka sa uskutočnili ďalšie školské akcie:

30.01.2013 sa uskutočnil  medzitriedny volejbalový turnaj. Umiestnenie: I.miesto – I.ročník, ďalej sa umiestnili III. ročník, IV. ročník a na poslednom mieste II. Ročník. Počet účastníkov: 35

Účelové cvičenie -  jesenné
pre l. ročník  05.10.2012, vedúci p. Lindvai,  a pre II. ročník dňa 03.10.2012, vedúca p .Kurtová.

Lyžiarsky kurz
21.01.2013 sa uskutočnil I. lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici, triedy I. B a I. C, spolu 49 žiakov. Okrem lyžovania sa žiaci mohli dozvedieť na dborných prednáškach o lyžovaní a nebezpečenstve na horách  s Horskou službou. Hoci sa počasie dosť mračilo, po prvom daždivom dni sa lyžovačka napokon  predsa rozbehla.

II. polrok 2012/2013

12. – 13. 02. 2013 naša škola organizoval hádzanú dievčat regionálne kolo pre Košice mesto, zúčastnilo sa 6 družstiev. Organizačné zabezpečenie p. Kolesár, p. Borza. 
 Umiestnenie družstiev III. miesto  - Gymnázium Poštová 9, Košice

12. – 13. 02. 2013 hádzaná dievčatá,  RK  3. Miesto, počet účastníkov  12
Barbara Bruncová IV.D, Doubravová  Ivana IV.C,  Štrbáková Lívia IV.D,  Fialiková Viktória III.B, Homová Viktória II.D,  Almášiová Danka IV.B,  Jančíková Gabriela i.D, Ihirešová Katarína I.D, Hričišinová Šimona I.D,  Tirpáková Michaela I.D, Gočíková Barbara II.D, Vrabcová Natália I.B

14.02.2013 stolný tenis dievčatá, RCM  3. miesto, počet účastníkov : 3, 
žiačky postúpili do na krajskú olympiádu
Štrbáková Lívia lV.D,    Pramuková Ľudmila lV.C,   
 Rudišinová Danka lll.B   
 
15.02.2013 stolný tenis chlapci, RCM    3   . miesto,    počet účastníkov:  2    
Kniš Leo lV.A,   Maslovjak Erik ll.D
 
26. – 27. 02.2013 hádzaná chlapci RK SAŠ,   2. Miesto, počet účastníkov:  11

Lukáš Kopeščanský IV.C,  Igor Rososcha III.D,  Jakub Zbojan III.D,  Rastislav Kačmár III.D,
Marek Bodnár III.D, Ján Lukajka II.D,  Martin Milichovský II.C, Lukáš Gdovin II.C,
Richard Blaško I.B, Peter Lazar I.B,  Samuel Bekiaris I.A

01.03. 2013  hádzaná dievčat,  KK SAŠ, 3. miesto,  počet účastníkov:  11
Barbara Bruncová IV.D,  Štrbáková Timea IV.D,  Štrbáková Lívia IV.D,  Fialiková Viktória III.B,    Homová Viktória II.D,  Almášiová Danka IV.B,  Jančíková Gabriela I.C,  Tirpáková Michaela I.C, Gočíková Barbara II.D,  Vrabcová Natália I.B,  Tomková Oľga IV.

05. 03. 2013 stolný tenis, chlapci  KK, SAŠ   4. miesto, počet účastníkov : 3
Kniš Leo lV.A,   Maslovjak Erik ll.D, Tomáš Macko IV.A,
 
05. 03. 2013 stolný tenis , dievčatá  KK, SAŠ, počet účastníkov : 4
Štrbáková Lívia lV.D,    Pramuková Ľudmila lV.C,    Rudišinová Danka lll.B, Zacherová Diana IV.C 
 
07. – 08.  03. 2013 volejbal, chlapci  RK, SAŠ  2.  miesto, počet účastníkov : 10
Radoslav Kostura II.B, Michal Moroz  lll.A, Norbert Gašparík ll.D, Filip Molčák  IV. A,  Peter Jurčo  IV.A, Ľubomír Vaľovský III. A, Róbert Halás I.B, Peter Fedák I.C, Samuel Bekiaris l. A, Tadeáš Genčúr I.D
Družstvo chlapcov postupuje do krajského kola
18. - 19.  03. 2013 volejbal, dievčatá RK, SAŠ  4. miesto,  počet účastníkov :  10
Gajdárová Zuzana III.D, Kapitancíková Zuzana III.D, Zsigrayová Alica III.D, Lapčáková Katarína III.B, Majtnerová Vronika II.C. Mareková Adela II.C, Mertová Lukrécia II.A, Vasilisková Lucia IV.E, Tocíková Petra i.A, Valová Kristína I.C,
Družstvo postupuje do krajského kola
21. 03. 2013 basketbal  chlapci, RCM – finále RK l.  miesto,  počet účastníkov  10
Michal KUper IV.C,  Michal Šenitka IV.B,  Jakub Fedorko IV.B,  Ladislav Gomboš III.C,  Martin Lipták III.C,   Rastislav Kačmár III.D,   Štefan Sedlák  III.D,   Alexander Vodila III.A,  Jozef Nemec III.C,          Jozef Matejovský III.C,
 
21. 03. 2013 bedminton dievčatá RK  4. miesto,  počet účastníkov  2
Katarína Pajtášová II.C,  Mikušiaková Lenka II.B
22. 03. 2013 bedminton  chlapci RK  4.   miesto, počet účastníkov 2
Rozemberg Erik  II.D,  Kostura II.B,
25.03.2013 hádzaná chlapcov KK  4. Miesto, počet účastníkov 12
Lukáš Kopeščanský IV.C,  Igor Rososcha III.D,  Jakub Zbojan III.D,  Rastislav Kačmár III.D,
Marek Bodnár III.D, Ján Lukajka II.D,  Martin Milichovský II.C, Lukáš Gdovin II.C,
Peter Lazar I.B,  Samuel Bekiaris I.A, Patrik Lengzel III.B, Dominik Stripaj I.D,
 
15.04.2013 futbal chlapci RK-nepostupili, počet účastníkov: 14
Fedák Peter  I.C,  Pavljuk Michal I.C,  Pačinda Matúš III.D,  Bodnár Marek III.D,  Bosák Martin I.A, Benninghaus Ivan IV.B , Genčúr  Tadeáš I.D, Šupik Peter IV.E, Borový Denis I.D, Mazúr Michal IV.B, Nemec Jozef III.C, Konečný Peter IV.C ,Fedorko Jakub IV.B

24.04.2013 Orientačný beh stredných škôl   RK 4.miesto, postup do KK. Poč. účast:  4
Guľová Barbora, III.B, Zavatzká Nikola III.C, Jesenská Daniela I.C, Miškovičová Zina l.D

30.04.2013 futbal, dievčatá, RK, 3. miesto, SAŠ,  počet účastníkov: 19
Time Štrbáková IV.D,  Lívia Štrbáková IV.D, Viktoria Fialiková III.B, Katka Lapčáková III.B, Bernadeta Bočkoríková III.C, Oľga Tomčová IV.E, Lucia Vasilisková IV.E, Dana Almášiová IV.B, Lukrétia Mertová II.A, Adela Mareková II.C, Anna Maligdová II.C, Natália Vrabcová I.B, Barbora Gočíková II.D, Lucia Ritóková II.C, Simona Rožňoviaková I.D, Katarína Kirešová I.D, Barbara Bruncová IV.D, Klaudia Šerföozová I.A, Ivana Andrejčíková III.A

02.05.2013 volejbal, chlapci, KK, 5. miesto, SAŠ  počet účastníkov: 12
Radoslav Kostura II.B, Michal Moroz  III.A, Norbert Gašparík II.D, Filip Molčák  IV. A,  Peter Jurčo  IV.A, Ľubomír Vaľovský III. A, Róbert Halás I.B, Peter Fedák I.C, Samuel Bekiaris I. A, Tadeáš Genčúr I.D, Denis Borovský l.D

02.05.2013 krajská športová olympiáda plávanie dievčatá chlapci
Volávková Tereza I.A 1. miesto, 200 m polohový pretek
Kaľavský Peter II.C  1. miesto, 50 m prsia
Štafeta:  Kaľavský Peter II.C, Huljak Hugo I.C, Vavrek Richard I.A, Čislák Richard III.B –
1. miesto 4x50 voľný spôsob 
Štafeta: Čislák Richard III.B , Kaľavský Peter II.C , Lazar Peter I.B, Vavrek Richard I.A –
 1. miesto 4x50 polohový pretek
Volavková Terézia I.A – II. Miesto 100 m prsia
Čislák Richard III.B – III. miesto 100m voľný spôsob

02.05.2013 City run, beh non - stop na bežeckom páse,  počet účastníkov: 16 (III.D)

03.05.2013 volejbal, dievčatá, KK,  5. miesto, SAŠ počet účastníkov: 8
Gajdárová Zuzana III.D, Kapitancíková Zuzana III.D, Zsigrayová Alica III.D, Lapčáková Katarína III.B, Majtnerová Vronika II.C. Mareková Adela II.C, Mertová Lukrécia II.A,  Valová Kristína I.C,

03.05.2013 krajská športová olympiáda, stolný tenis , RCM  dievčatá: 6. miesto, Ľudmila Pramuková IV.D, Daniela Rudišinová III.B,

03.05.2013 krajská športová olympiáda, stolný tenis , RCM  chlapci: 7. miesto, Tomáš Macko IV.A, Leo Kníš IV.A, Erik Maslovjak II.D,     
 
03.05.2013 futbal , dievčatá, KK, 3. miesto, SAŠ, počet účastníkov: 19
Time Štrbáková IV.D,  Lívia Štrbáková IV.D, Viktoria Fialiková III.B, Katka Lapčáková III.B, Bernadeta Bočkoríková III.C, Oľga Tomčová IV.E, Lucia Vasilisková IV.E, Dana Almášiová IV.B, Lukrétia Mertová II.A, Adela Mareková II.C, Anna Maligdová II.C, Natália Vrabcová I.B, Barbora Gočíková II.D, Lucia Ritóková II.C, Simona Rožňoviaková I.D, Katarína Kirešová I.D, Barbara Bruncová IV.D, Klaudia Šerföozová I.A, Ivana Andrejčíková III.A

06.05.2013 Ľahká atletika , KK , počet účastníkov : 7
Gromóczki Anton 200m chlapci,  2. miesto,  400 m 1. miesto, postup na Majstrovstvá Slovenska
Jesenská Daniela 400m dievčatá 6. miesto
Kopeščanský Lukáš guľa ch, 3. miesto
Lami František  3000 m ch, 1. miesto, postup na Majstrovstvá Slovenska
Bekiaris Samuel  200 m ch, 2. miesto
Tenai Alexander 400m ch, 6. miesto

06.05.2013 Krajská športová olympiáda, basketbal , chlapci, , RCM: 4.miesto
Michal KUper IV.C,  Michal Šenitka IV.B,  Jakub Fedorko IV.B, Ladislav Gomboš III.C,  Martin Lipták III.C, Rastislav Kačmár III.D, Štefan Sedlák  III.D, Alexander Vodila III.A,  Jozef Nemec III.C, Jozef Matejovský III.C,

07.05.2013 ĽA, chlapci, dievčatá, RK SAŠ
Tenai  Gromoczki, Zamborsky, Bekiaris, štafeta 4 x 100 m, l. miesto
Tociková, Bekiaris, Jesenská, Gromóczki štafeta švédska, 2. miesto
Gromóczki Anton 200m chlapci  2. miesto
Jesenská Daniela 400m diecčatá 3. miesto
Zamborský Ján , diaľka , ch. 1. miesto
Zamborsky Ján troskok ch, 1. miesto
Kopeščanský Lukáš guľa ch, 1.miesto
Lami František  3000 m ch, 1. miesto
Gromóczki Anton 400 m ch, 1. miesto
Bekiaris Samuel  200 m ch, 1. miesto

14.05.2013 Orientačný beh stredných škôl   KK  4.miesto,. Poč. účast:  4
Guľová Barbora, lll. B, Zavatzká Nikola lll. C, Jesenská Daniela l. C, Miškovičová Zina l. D
 
20.06.2013 Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike 
Gromóczki Anton II.A 400m chlapci 5. miesto
Gromóczki Anton II.A 4X100 m štafeta chlapci (Košický kraj)  3. miesto