30 AUG 2023

Vzdelávacia mobilita Berlín, Nemecko(foto)

V dňoch 17. až 22. júla 2023 sa učiteľka Mgr. Barbora Weszterová v rámci programu ERASMUS+ zúčastnila kurzu German Language and Culture for Educators, ktorý sa konal v Berlíne, Nemecko.

Vzdelávacia mobilita Berlín, Nemecko - foto

Obsahom kurzu boli dve časti - prvá, týkajúca sa gramatiky nemeckého jazyka a druhá, týkajúca sa reálií Spolkovej republiky Nemecko. Kurz predstavil účastníkom rôzne nástroje na výuku štyroch základných zručností (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie), dejiny SRN od roku 1914 až po súčasnosť, štruktúru vzdelávacieho systému, nemecký volebný systém a aktuálne pôsobiace politické strany a dostali základné informácie k procesu prijímania zákonov a k ústave SRN.
Dôležitou súčasťou mobility bolo aj predstavenie škôl a systému práce jednotlivých účastníkov a medzinárodná výmena ich skúseností. Účastníci mali možnosť spoznať aj mesto a jeho turistické pamiatky, ale aj menej známe miesta obľúbené obyvateľmi Berlína.