10 FEB 2023

Úspech v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatore 2022

Naša žiačka Klaudia Sýkorová získala ako jediná prekladateľka v nemeckom jazyku z Košického samosprávneho kraja Čestné uznanie v medzinárodnej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores 2022.

Úspech v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatore 2022 - foto Súťaž je každoročne organizovaná Európskou komisiou.
https://commission.europa.eu/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2022-contest/special-mentions_sk