01 JÚL 2021

Slávnostné odovzdávanie plakety PASCHNET(foto)

Dňa 25.6.2021 bola našej škole slávnostne odovzdaná plaketa PASCH, čím sa oficiálne zaradila do siete škôl Paschnet.

Slávnostné odovzdávanie plakety PASCHNET - foto

Dňa 25.6.2021 našu školu navštívila vedúca odboru kultúry a tlačového odboru Veľvyslanectva SRN na Slovensku pani Elisabeth Baumann a odborný poradca pre vyučovanie nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka pri ZfA na Slovensku pán Christoph Henßen a spoločne odovzdali našej škole plaketu Pasch, čím sme sa oficiálne zaradili do siete škôl Paschnet. Pán Henßen ocenil aj 3 našich žiakov, ktorí sa svojím výsledkom na tohtoročných skúškach DSD zaradili medzi najlepších na Slovensku. Patria k nim Simona Jacková a Filip Brutovský z III.A a Patrícia Zeťáková z III.D. Pán Henßen takisto ocenil spoluprácu s Mgr. Danou Halászovou , vyučujúcou nemeckého jazyka, ktorej zásluhou boli skúšky DSD na našej škole zavedené a úspešnosť našich žiakov je od začiatku mimoriadne vysoká. Pani Baumann ocenila aj podporu a spoluprácu s dobrovoľníčkou Evou Mariou Elisabeth Müller, ktorá v tomto roku v rámci projektu Kulturweit  prispela k ďalšiemu skvalitneniu prípravy našich žiakov tak na nemecký jazykový certifikát ako aj na maturitné skúšky.