Novinky v predmete nemecký jazyk

09 APR 2024
Celoštátne kolo ONJ - foto

Celoštátne kolo ONJ

Dňa 25.03.2024 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu v kategórii 2B reprezentoval Ján Lukáč zo IV.B. Ján sa stal úspešným riešiteľom celoštátneho kola. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

16 FEB 2024
Úspech v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Úspech v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 15.2.2024 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2B zvíťazil Ján Lukáč zo IV.B a na 2. mieste sa umiestnil Tomáš Semanič z III.D. Úspešnou riešiteľkou v kategórii II.C bola Natália Kuľková z II.B. Našim žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Jánovi Lukáčovi držíme palce v celoštátnom kole ONJ.

24 JAN 2024
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18.01.2024 sa konalo okresné kolo ONJ. V kategórii 2B sa na 1. mieste umiestnil J.Lukáč zo IV.B a na 2.mieste T.Semanič z III.D. V kategórii 2.A sa na 3. mieste umiestnil M.Kočík z II.A. Čítajte ďalej

30 AUG 2023
Vzdelávacia mobilita Berlín, Nemecko - foto

Vzdelávacia mobilita Berlín, Nemecko(foto)

V dňoch 17. až 22. júla 2023 sa učiteľka Mgr. Barbora Weszterová v rámci programu ERASMUS+ zúčastnila kurzu German Language and Culture for Educators, ktorý sa konal v Berlíne, Nemecko. Čítajte ďalej

30 MAR 2023
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 28.03.2023 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu v kategórii 2B reprezentoval Ján Lukáč z III.B. Ján sa celkovo umiestnil na štvrtom mieste. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

10 FEB 2023
Úspech v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatore 2022 - foto

Úspech v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatore 2022

Naša žiačka Klaudia Sýkorová získala ako jediná prekladateľka v nemeckom jazyku z Košického samosprávneho kraja Čestné uznanie v medzinárodnej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores 2022.Čítajte ďalej

18 JAN 2023
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18.1.2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Náš žiak, Ján Lukáč z III.B triedy, obsadil v kategórii II.B druhé miesto a postupuje do krajského kola. V kategórii II B nás reprezentovala aj Klaudia Sýkorová, z III.A, ktorá obsadila 4. miesto. Súťažiacim srdečne blahoželáme k umiestneniu a Jánovi Lukáčovi držíme palce v ďalšom kole súťaže.Staršie >