Sprachdiplom DSD I


  
V školskom roku 2017/2018 získali nemecký jazykový diplom DSD I na úrovni B1 SERR títo žiaci:

Martin Budjač
Lucia Havrišáková
Martina Kuchtová
Bianca Szepešivá
Samuel Janočko
Monika Farkasová
Katarína Semanová
Ivan Havasi
Veronika Mentová
Krištof Michalko
Veronika Považanová
Adrián Trója
Viktor Turek
Katarína Šamuová
Bibiána Hroncová
Beáta Hroncová
Laura Mačeková


V školskom roku 2016/2017 získali nemecký jazykový diplom DSD I na úrovni B1 SERR títo naši žiaci:

 Nikola Svetozarov
 Dejan Marič
 Matej Genči
 Noémi Gabriella Štrihová
 Pavel Benedek
 Rastislav Špakovský
 Daniel Kottfer
 Lukáš Sebastián Kostač
 Lenka Mirdová
 Rajmund Hubert Hruška
 Matej Dubinský