Oznamy z roku 2017

21 DEC 2017

ĎAKUJEME
Za vianočný charitatívny punč sme vyzbierali spolu rovných 400 EUR, ktoré sme dňa 21.12.2017 odovzdali rodine onkologického pacienta. 
Prajeme krásne a pokojné Vianoce.
Vaša ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


18 DEC 2017

Dňa 19.12.2017 sa na 1. vyučovacej hodine uskutoční školské kolo súťaže v prednese ruskej poézie, prózy a v speve Ruské slovo.


15 DEC 2017

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ PRE STREDOŠKOLÁKOV
"Fotografia Academica 2018"Témy súťaže
1. Krajina
2. Človek
3. Ecolife
4. InstaLife

Uzávierka súťaže je 28.2.2018

Všetky informácie nájdete na stránke:
http://fotografiaacademica.zenfolio.com


07 DEC 2017

Školské kolo olympiády z ruského jazyka sa uskutoční
dňa 13. 12. 2017.
Písomná časť:
na 1. vyučovacej hodine vo 4. B triede
Ústna časť: na 6. a 7. vyučovacej hodine v 1. C triede


04 DEC 2017

Vážení rodičia, pozývame Vás na informačno-konzultačné stretnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra 2017 v čase od 16.00 hod. do 17.30 hod. v budove školy (konzultácie s vyučujúcimi a prehliadka odborných učební).


04 DEC 2017

Poštovácky Mikuláš
Je tu zima, je tu mráz, 6.12.2017 príde Mikuláš zas! Poštovákom rozdá dary, aby sladko rozmýšľali. Mikuláš s jeho pomocníkmi čertmi a anjelmi navštívi každú triedu našej školy a všetkým študentom, ktorí sa celý rok snažili byť dobrí a pilne študovali daroval ich sladkú odmenu.  


21 NOV 2017

Dňa 22.11.2017 sa uskutoční olympiáda v nemeckom jazyku. Písomná časť sa uskutoční o 7:50 hod. v triede  4.B (kategória 2A) a v triede 2.B (kategória 2B). Ústnej časti sa zúčastnia úspešní riešitelia písomnej časti .Ústna časť olympiády bude prebiehať na 6. a 7. vyučovacej hodine v triedach 4.D a 1.C.


13 NOV 2017

Deň študentstva na Poštovej 16.11.2017 sa ponesie v duchu spomienok a zážitkov z doby pred 28 rokmi. Prihláste sa na aktivity na https://goo.gl/forms/mVSFI8og3vBWd9MJ3.


09 NOV 2017

Zapojte sa do finančno - vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, overte svoje vedomosti a vyhrajte MacBook pre seba a 2000 eur pre našu školu. Prvé kolo (online) prebieha od 20. novembra 2017. Podrobnosti sú dostupné na www.financnaolympiada.sk a na plagáte.


08 NOV 2017

Na pôde našej školy privítame Pavla Sibylu, výkonného riaditeľa Nadácie Zastavme korupciu (zastavmekorupciu.sk). Pozývame vás na jeho prednášku a diskusiu s názvom "O moci a korupcii", ktorá je určená žiakom 3. a 4. ročníka. Termín prednášky: 20. november 2017, 12.30 - 14.00, registrácia účasti na https://goo.gl/forms/M8iQrI02J0x65I8i2 do 10.11.2017, 18.00 h.


17 DEC 2017

UPOZORNENIE: začiatok prednášky o 14.45 h.
Learn to Fly
- naši absolventi vám priblížia život na univerzitách v zahraničí. Dozviete sa, ako vám štúdium "tam vonku" môže zmeniť život a čo všetko máte na dosah ruky. Prednáška Learn to Fly sa bude konať 20. 12. 2017 od 14.45 h v učebni IV.C. Viac na https://www.facebook.com/events/185090992070637/. Zaregistrujte sa tu: https://goo.gl/forms/Mnj57ZTCWjT9VU1j2.


27 OKT 2017

Máte záujem o IT a chcete sa rozvíjať vo svojom voľnom čase prostredníctvom Študentského trénerského centra Microsoftu? Registrujte sa na informačný seminár pre žiakov 2. ročníka na https://goo.gl/forms/dslnZvbmogzMLJZg2.


23 OKT 2017

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Talenty Novej Európy, prihláste sa na https://www.tne.sk!


21 OKT 2017

Oznam pre účastníkov exkurzie BUDAPEŠŤ
(24. 10. 2017  v utorok)
Zraz ráno: parkovisko pred železničnou stanicou (ŽS).
Odchod: 6.00 hod.
Príchod: 21.00  - 22.00 hod. na parkovisko ŽS.
NEZABUDNÚŤ:
1. občiansky preukaz (pas)
2. zdravotný preukaz
3. ISIC kartu


19 OKT 2017

Milé žiačky, milí žiaci,
s radosťou Vám oznamujeme, že dňa 25.10.2017 o 10:20 hod. sa  uskutoční slávnostné odovzdávenie medzinárodných jazykových certifikátov DSD I  z nemeckého jazyka.
Certifikáty si prevezmete v riaditeľni z rúk riaditeľa školy.

Mgr. Dana Halászová, vyučujúca NEJ


18 OKT 2017

Deň jabĺk a zdravej výživy sa z organizačných dôvodov presúva na štvrtok 2.11.2017. 


11 OKT 2017

Pozývame vás do školskej knižnice, ktorá je pre žiakov otvorená pravidelne v čase:
pondelok  9.40 – 10.40,
štvrtok  9.40 – 10.40,
piatok  12.30 – 13.30
alebo podľa dohody s PhDr. Danielou Štroncerovou.


10 OKT 2017

ISIC známky
Všetky objednané známky sú už k dispozícii a čakajú na svojich majiteľov. Prosím o ich osobné prevzatie. RNDr. Silvia Görcsösová


09 OKT 2017

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 19. októbra 2017 o 16.15 h v budove školy.


06 OKT 2017

Informačné stretnutie členov volejbalového, hokejbalového a šachového krúžku sa uskutoční v pondelok 9. 10. 2017 o 10.30 h v telocvični. 


13 OKT 2017

V stredu 18.10. 2017 sa uskutoční školské kolo súťaže ZENIT v programovaní, vo štvrtok 19.10. 2017 sa bude súťažiť v kategórii Web. Prihlásiť sa môžete do 13.10. 2017 u p.p. Karoľovej, prípadne u vyučujúceho predmetu informatika.


02 OKT 2017

Fotenie tried sa uskutoční vo štvrtok 5.10. 2017 podľa harmonogramu určeného žiackou školskou radou. 


29 SEP 2017

Milí študenti III.a IV. ročníka, účastníci exkurzie do Bratislavy - BODY,  the exhibition, stretnutie je vo vestibule železničnej stanice 2.10.2017 (pondelok) o 5:45, výstavu navštívime o 14:00, do Košíc sa vraciame o 23:55. Lístky na vlak aj miestenky máte zabezpečené, strava a pitný režim je vo vlastnej réžii. Prosíme vás o dochvíľnosť a tešíme sa na vás.  


27 SEP 2017

IMATRIKULÁCIA 2017
V piatok 29.9.2017 sa v Dome Umenia uskutoční imatrikulačná slávnosť pre našich prvákov. Začiatok je o 18.00 hodine a potrvá do 23.00. Tešíme sa na Vás.


04 SEP 2017

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. septembra 2017 o 16.00 h. v budove štátneho podniku Lesy SR, Moyzesova 18, Košice.


30 AUG 2017

Rozdelenie žiakov prvého ročníka do tried je zverejnené na http://gympos.edupage.org.


23 AUG 2017

Preukaz žiaka ISIC
Prolongácia
platnosti dopravného čipu je dostupná v škole od 9.00 do 11.30.
Prvákom s uhradenou platbou budú preukazy vydané v pondelok 4. 9. 2017. (Info o preukaze a platbe dostupné tu.)
Platnosť preukazu ISIC/EURO26 so známkou 09/2017 vyprší 30.9.2017. Zakúpením novej známky 09/2018 (cena 10 €) sa jeho platnosť predĺži do 30.9.2018. Známku je možné zakúpiť
1. v škole do 30.9.2017 u RNDr. Silvie Görcsösovej,
2. cez stránku www.objednaj-preukaz.sk, známka bude zaslaná do školy (RNDr. Silvia Görcsösová).


23 AUG 2017

Školský rok 2017/2018 slávnostne otvoríme v pondelok 4. septembra 2017 o 8.30 h. na školskom dvore.


12 JÚL 2017

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov nemecký jazyk –  anglický jazyk, s nástupom od 1. 9. 2017.
Požadované kvalifikačné predpoklady (pdf, kliknite).


21 JÚN 2017

Milí študenti a absolventi,
pozývame Vás na informačné stretnutie o projekte „Letná akadémia INAK“, organizované spoločnosťou Partners Group SK. Tešíme sa na Vás 22.06.2017 od 13.00 - 14.00 hod. v IV.C. Využi svoj potenciál cez leto a rozšír si svoj obzor!


15 JÚN 2017

Spoločnosť ELCT, s.r.o. organizuje Letnú školu pre budúcich programátorov aplikácií pre Android. Viac informácií na plagáte (pdf).


08 JÚN 2017

Zapojte sa do kampane „Do školy na bicykli“ vyhlásenej v termíne 12. - 16. júna 2017 MŠVVaŠ. Viac info na http://doskolynabicykli.eu.


02 JÚN 2017

POŠTOVÁCKA DAROVAČKA 
Milí študenti, absolventi a rodičia,
podporte našu Poštovácku darovačku v rámci akcie "Kvapka krvi pre detskú onkológiu a všetky choré deti, ktoré ju potrebujú". Darovačka bude prebiehať  v stredu 7.6.2017 v IV.C triede, kde nám bude od 8:00 do 11:00 k dispozícii tím mobilnej odberovej jednotky NTS. Spoločne môžeme pomôcť.
Tešíme sa na vás :)
Potrebné informácie získate na stránke www.ntssr.sk a na FB stránke udalosti oddelenia Detskej onkológie v KE.


01 JÚN 2017

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – informatika, s nástupom od 1. 9. 2017.
Požadované kvalifikačné predpoklady (pdf, kliknite).


11 MÁJ 2017

Dňa 16.5.2017 oslavujeme Medzinárodný deň mlieka pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej  federácie (plagát vo formáte .pdf).


12 MÁJ 2017

Vyskúšajte si počas maturitného týždňa DEŇ VYSOKOŠKOLÁKA na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Najneskôr 18. mája 2017 sa zapíšte na https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka a zvoľte si predmety, ktoré Vás zaujali (program vo formáte .pdf).


12 MÁJ 2017

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania  pre školský rok 2017/2018.


31 MÁJ 2017

Za účelom obnovenia platnosti dopravnej licencie na DPMK a ZSSK je nutná prolongácia ISIC kariet. Kartu si môžete prolongovať v učebni IF3, resp. v kabinete FYZ. 
UPOZORNENIE: bez prolongácie karta nebude platným dokladom na preukázanie nároku na zľavu u dopravcov DPMK a ZSSK počas letných prázdnin a v nasledujúcom školskom roku

Oznam pre maturantov: platnosť dopravných licencií končí 30.6.2017, platnosť ISIC známky končí 30.9.2017.


19 APR 2017

Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila 4. ročník programu "Přírodovědná stipendia Husovy nadace" určené žiakom ČR a SR maturujúcim v tomto školskom roku, ktorí sú prijatí na univerzitné štúdium programov matematiky, fyziky, chémie, biológie alebo medicíny. Podmienky pre udelenie štipendia sú dostupné na www.vnjh.cz.


06 APR 2017

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 20. apríla 2017 o 16.30 hodine v budove školy.


27 MAR 2017

Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE organizuje dňa 5. 4. 2017 od 12.00 hod. medzinárodné podujatie ARDUINO DAY. Viac info na arduinoday.kpi.fei.tuke.sk, facebook udalosť.


16 MAR 2017

Zverejnili sme Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 (kliknite).


27 FEB 2017

SOČ
Školské kolo SOČ sa uskutoční 2.3.2017 na 2. a 3. vyučovacej hodine v biologickom laboratóriu.
Ďakujeme!
Prihlasovanie do systému : www.siov.sk


22 FEB 2017

Pozývame vás na prednášku "Umelá inteligencia a jej miesto v živote modernej spoločnosti" našej úspešnej absolventky doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE. Termín prednášky: 15.3.2017. Registrácia na https://goo.gl/forms/QlqFF7Mi8aSmh2EC3 do 2.3.2017.


22 FEB 2017

Oznam pre všetkých študentov zapojených do SOČ.
Školské kolo SOČ sa uskutoční 2.3.2017 / miestnosť a čas upresníme/.
Prosíme súťažiacich, aby prišli potvrdiť svoju účasť do kabinetu BIO p.p. Kolesárovej.
Ďakujeme!
Prihlasovanie do systému : www.siov.sk


22 MAR 2017

Informácie a vyhlásenie o poukázaní 2% dane prijímateľovi Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach na stiahnutie (.docx, .pdf).


09 FEB 2017

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 10. 2. 2017 voľno z organizačných dôvodov (Deň otvorených dverí).


08 FEB 2017

Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutoční 15.2.2017. Súťaží sa písomnou a ústnou formou (vypracovaním testových úloh a obhajobou vypracovanej samostatnej písomnej práce). Prihlásiť sa môžete do 13.2.2017 u p. prof. Petrekovej. Podrobnejšie informácie na www.iuventa.sk/


02 FEB 2017

Pozývame vás na náš Deň otvorených dverí v piatok 10.2.2017 od 9.00 do 16.00 hod. Nenechajte si ujsť zaujímavé aktivity pod vedením žiakov a učiteľov, informácie o štúdiu, či prehliadku priestorov školy.


27 JAN 2017

Školské kolo Geografickej olympiády, kategória Z, bude prebiehať 2.2.2017 od 15.00 do 16.00 (registrácia od 12.00 do 15.10) online na www.mapaslovakia.sk v sekcii Geografická olympiáda. Súťažný test má 30 úloh, čas trvania 35 minút. Správne riešenia úloh budú zverejnené 2.2. o 19.00, poradie súťažiacich bude oznámené do 9.2. na stránke www.mapaslovakia.sk a www.regionalnageografia.sk.


24 JAN 2017

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciaciach vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9.2.2017. Podrobné info na www.upjs.sk.


18 JAN 2017

Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody v Banskej Bystrici vyhlasuje 5. ročník literárnej súťaže Múdra príroda, do ktorej sa môžu zapojiť aj stredoškoláci. Téma pre rok 2017 je Nebojíme sa hávede?! Cieľom je slovný opis, či humorná príhoda, ktorá pozitívne vyzdvihuje vlastnosti užitočného hmyzu, pavúkov, žiab, hadov, netopierov či iných živočíchov, ktoré s nami môžu aj nemusia zdieľať spoločný priestor. Prostredníctvom literárnych diel upozorniť na ich dôležitú funkciu a vzbudiť u svojich rovestníkov pocit úcty a pokory. Termín uzávierky súťaže je 28. február 2017. Propozície súťaže nájdete na stránke mudrapriroda.sazp.sk         


12 JAN 2017

Blogeri či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári! Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET spustila  registráciu do súťaže JUNIOR INTERNET. Prihlásiť svoje práce môžete do 26.2.2017.


09 JAN 2017

Logo pre Euconnectour projekt.
Pomôžte nám vybrať najkrajšie logo z finálového kola v on-line hlasovaní na:
https://euconnectour.gympos.sk/?p=173 
Hlasovať môžete do 31. 1. 2017.
Ďakujeme za vaše hlasy.


02 JAN 2017

Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach v partnerstve s NESS KDC Košice a KSK vyhlasuje 3. ročník súťaže v tvorbe webových stránok na témy: "Knihy, ktoré mi zmenili život" alebo"Viem cestovať, kam chcem?" v termíne od 30.1.2017 do 24.2.2017. Propozície na stiahnutie (pdf), registrácia od 9.1.2017 na www.spseke.sk.