Miestny spolok

Miestny spolok na našej škole sa zaoberá najmä bezpríspevkovému darcovstvu krvi a prvej pomoci. Členovia Miestneho spolku propagujú akcie SČK na škole, organizujú rôzne zbierky či ako dobrovoľníci sa zapájajú do rôznych aktivít Územného spolku SČK Košice mesto.

Už pravidelne sa členovia spoločne s ďalšími študentmi zúčastňujú akcií SČK, rôznych kampaní ako Valentínska kvapka krvi, Študentská kvapka krvi či Sviečkový pochod ako súčasť aktivít HIV / AIDS prevencie. V oblasti prvej pomoci na škole pôsobí družstvo prvej pomoci, ktoré sa každoročne zúčastňuje celomestskej súťaže prvej pomoci Družstvá prvej pomoci.

Predseda miestneho spolku: Mgr. Mária Karchňáková