Darcovstvo krvi

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť.

Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Našou hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi.
Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s Hematologicko - transfúznymi oddelaniami a Národnou transfúznou službou SR.

Darcom krvi sa môže stať každý občan vo veku 18 - 60 s hmotnosťou vyššou ako 50kg. S pomedzi darcov sú vylúčené osoby, ktoré sú HIV pozitívne, prekonali závažné infekčné ochorenia, dlhodobo užívajú lieky, v poslednom roku boli operované, tetované či dostali transfúziu krvi alebo krvnej plazmy. Ďalšie podrobnenšie pravidlá pre darovanie krvi nájdete na http://www.redcross.sk/co-robime/darovanie-krvi/postup-a-pravidla-ako-darovat-krv/

V Košiciach je možné darovať krv na Hepatologicko-transfuziologickom oddelení 1. Súkromnej nemocnice Košice - Šaca a na pracovisku Národnej transfúznej služby SR v priestoroch UNLP Trieda SNP 1.
Adresy ďalších odberových miest nájdete na http://www.redcross.sk/co-robime/darovanie-krvi/kde-mozete-darovat-krv/
 

V rámci kampane Slovenského Červeného kríža Valentínska kvapka krvi 2013 sa na našej škole plánuje mobilný darcovský odber krvi. Prosíme všetkých záujemcov o darovanie krvi aby vyplnili dotazník na adrese http://bit.ly/YcRlax. Presný termín bude zverejnený po definítvnom uzatvorení zoznamu darcov a prejednaní s vedením školy.
 

12. novembra 2012 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi krvi v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2012. Odberu sa celkovo zúčastnilo 26 darcov z radov zamestnancov a študentov školy, pričom úspešných darcovských odberov bolo 13.