Ďalší termín prijímacej skúšky

Počet miest pre žiakov prvého ročníka v Gymnáziu, Poštová 9, Košice v školskom roku 2023/2024 je naplnený. Prijímacie skúšky v ďalšom termíne sa nebudú konať.