07 APR 2021

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

29. 3. 2021 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Filip Choleva z I. C obsadil 2. miesto v kategórii 2A a Martin Andričík zo IV. A sa umiestnil na 3. – 4. mieste v kategórii 2B.

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - foto

29. 3. 2021 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Filip Choleva z I. C obsadil 2. miesto v kategórii 2A a Martin Andričík zo IV. A sa umiestnil na delenom 3. – 4. mieste v kategórii 2B. Obom žiakom srdečne blahoželáme.