Úspechy študentov v predmete aplikovaná ekonómia2018/2019

Daniela Gregušová

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Matej Tarča

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Michal Masrna

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.


2017/2018

Matúš König

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA Business Idea.
2016/2017