Úspechy študentov v predmete aplikovaná ekonómia2022/2023

Ema Šlepkovská

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Jakub Matusák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Lea Benčová

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Rebeka Hubková

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Tereza Pažinová

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.


2021/2022

Gréta Sotáková

~ 1. miesto v celosvetovom kole súťaže JA Worldwide.

Jakub Mičko

~ 1. miesto v celosvetovom kole súťaže JA Worldwide.

Miroslava Velgosová

~ 1. miesto v celosvetovom kole súťaže JA Worldwide.

Oszkár Urbán

~ 1. miesto v celosvetovom kole súťaže JA Worldwide.


2020/2021

Gréta Sotáková

~ 1. miesto v európskom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Jakub Mičko

~ 1. miesto v európskom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Miroslava Velgosová

~ 1. miesto v európskom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Oszkár Urbán

~ 1. miesto v európskom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.


2018/2019

Daniela Gregušová

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Matej Tarča

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.

Michal Masrna

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA veľtrh študentských spoločností.


2017/2018

Matúš König

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JA Business Idea.
2016/2017