07 NOV 2022

Valné zhromaždenie študentskej firmy FLUF

Na našej škole v školskom roku 2022/23 pôsobia dve študentské firmy FLUF a LAVI, ktoré si vytvorili tretiaci na predmete Aplikovaná ekonómia pod záštitou Junior Achievement Slovensko.

Valné zhromaždenie študentskej firmy FLUF - foto Študentská firma FLUF  mala vo štvrtok  3.11.2022 svoje  ustanovujúce valné zhromaždenie. Pred akcionármi prezentovali svoj podnikateľský zámer, finančný plán a  marketingové vízie. FLUF chce na trh priniesť  ekologické brikety z biomasy. Držíme im place, nech nadviažu na tradíciu našich úspešných študentských firiem.