29 JAN 2021

Študentská firma boduje

V silnej konkurencii z Čiech a Slovenska tím Gympos v zložení Laura Obušeková, Kamil Takáč, Rebeka Novotná z III.D, Kristína Kiselová z III.C a Miroslava Velgosová z III.B obsadil 3. miesto v online súťaži JA Citi International Innovation Camp. Blahoželáme!

Študentská firma boduje - foto

Takmer 100 študentov stredných škôl sa zúčastnilo 10. novembra 2020 celodennej online súťaže JA Citi International Innovation Camp, ktorú už po piatykrát zorganizovala vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci s JA Czech a s podporou Citi Foundation, firemnej nadácie globálnej banky Citi. Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v 5-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému - navrhnúť efektívny systém dištančného vzdelávania - a prezentovať ho pred odbornou porotou. 
 V silnej konkurencii timov z Čiech a Slovenska, tím Gympos v zložení Laura Obušeková, Kamil Takáč, Rebeka Novotná  z 3.D, Kristína Kiselová z 3.C a Miroslava Velgosová z 3:B obsadil 3. miesto. Srdečne gratulujeme.