04 JÚN 2018

Deň daňovej slobody 2018

Dňa 1. 6. 2018 sa v univerzitnej knižnici TUKE konalo podujatie Deň daňovej slobody. Zúčastnili sa ho aj naši študenti predmetu Aplikovaná ekonómia.

Deň daňovej slobody 2018 - foto

Pri príležitosti Dňa daňovej slobody, ktorý v tomto roku pripadol na 30. mája 2018 usporiadala Ekonomická fakulta TUKE v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov dňa 1. 6. 2018 podujatie venované tejto problematike, spojené s prednáškami, diskusiou a súťažami.  
Tejto akcie sa zúčastnili aj naši študenti predmetu Aplikovaná ekonómia 
   Lucia Havrišáková (III.A),
   Šimon Juhás (III.A),
   Juraj Marcin (III.B),
   Martin Max (III.C), 
   Ján Gomboš (III.D).
Vo vedomostnom kvíze obsadili 3. miesto. Blahoželáme.