19 APR 2024

Veľtrh podnikateľských talentov

Veľth študentských firiem sa uskutočnil 16.apríla 2024 v Bratislave a našu školu zastupovali firmy Artigo a Kalm.

Veľtrh podnikateľských talentov - foto

Na 29. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov sa v bratislavskom OC Nivy predstavilo 52 študentských firiem – od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec, ktoré si stredoškoláci založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Odborná porota hodnotila študentské firmy v rôznych kategóriách, udelila napríklad cenu za najlepšiu výročnú správu, za dosiahnuté výsledky a tímovú prácu, prezentáciu a orientáciu firmy na zákazníka, cenu za finančné riadenie, udržateľné podnikanie, virtuálnu komunikáciu či cenu za úspešné ženské vedenie študentskej firmy.

Naše študentské firmy Kalm ( náramok proti panickým atakom) a Artigo ( stolová hra napojená na AI) slávili úspechy skoro vo všetkých kategóriach. Kalm obsadil 4x 3 miesto a to v kategóriach A&T Manažérsky tím, Dr. Max Marketingová prezentácia, IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma a Accace Výročná správa
Artigo získalo  2x 1 miesto a to v kategóriach Dr. Max Marketingová prezentácia a AT&T Manažérský tím, 2 miesto v SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia a 3 miesto AXIANS Produkt študentskej firmy.

Tešíme sa z ich úspechov a gratulujeme.